Определяне на намалени цени на карти за пътуване, по основни градски и междуселищни автобусни линии, за определени групи граждани, съгласно Постановление № 353 от 28.12.2023г. на МС
09.02.2024