АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 6
РУСЕВЦИ – НЕДЕВЦИ
/в сила от 29.10.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
 
Час на тръгване от кв. "Русевци"
Час на тръгване от кв. „Недевци“
 
от Депо
03:50
04:20
за Дзалли
 
04:30
05:00
 
от Дзалли
05:10
05:45
 
 
05:40
06:25
 
 
06:20
07:00
 
 
06:45
07:15
11 за Войново
 
07:00
07:45
 
 
07:40
08:25
 
 
08:20
09:05
от Лютаци
 
10:00
10:45
от Лютаци
 
11:20
12:00
 
 
12:00
12:40
11 за Войново
 
12:40
13:25
 
от Войново
13:40
14:20
от Лютаци
 
14:00
14:45
 
 
15:20
16:00
от Лютаци
от Депо
15:50
16:40
 
 
16:20
17:05
 
от Техномат
17:05
17:45
 
от Дзалли
17:15
17:55
 
 
18:00
18:45
 
 
19:00
19:45
 
 
20:40
21:25
 
 
21:00
21:30
от Лютаци
от Дзалли
22:15
22:45
 
 
ПОЧИВНИ ДНИ
 
Час на тръгване от кв. "Русевци"
Час на тръгване от кв. "Лютаци"
 
от Депо
03:30
03:55
 
 
04:35
05:15
през Депо
 
06:00
06:40
 
 
07:20
08:00
 
 
08:00
08:40
 
 
09:20
10:00
 
 
10:40
11:20
 
 
12:00
12:40
 
 
13:20
14:00
 
 
14:40
15:20
 
 
16:00
16:40
 
 
17:20
18:00
 
 
18:40
19:20
 
 
20:00
20:40
 
 
21:20
22:00