АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 5
РУСЕВЦИ – ШИВАРОВ МОСТ
/в сила от 27.08.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
 
Час на тръгване от кв. "Русевци"
Час на тръгване от Шиваров мост
 
 
07:20
07:50
 
 
07:50
08:20
 
 
08:10
08:40
 
 
08:45
09:15
 
 
09:20
09:50
 
 
12:50
13:20
 
 
13:50
14:45
 
 
15:15
15:45
 
от кв. Войново
17:10
-
 
от Дзалли
17:15
-
 
 
17:20
17:40
 
от кв. Войново
18:00
-
 
 
18:50
19:10
 
 
19:10
19:30
 
 
22:05
22:25
за Депо