(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В СРЯДА)
Час, минути
Маршрут
Час, минути
Пристига
Тръгва
Пристига
Тръгва
-
10:05
10:12
10:15
10:20
10:25
10:34
10:00
10:06
10:13
10:16
10:21
10:26
-
 Автогара Габрово 
Кореком
Н. Войновски
Велчевци
Трънето
Разклона /Врабците/
Дебел дял
11:09
11:03
10:56
10:53
10:48
10:43
-
-
11:04
10:57
10:54
10:49
10:44
10:35
 
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В СРЯДА)
Час, минути
Маршрут
Час, минути
Пристига
Тръгва
Пристига
Тръгва
-
16:05
16:12
16:15
16:20
16:25
16:34
16:00
16:06
16:13
16:16
16:21
16:26
-
 Автогара Габрово 
Кореком
Н. Войновски
Велчевци
Трънето
Разклона /Врабците/
Дебел дял
17:09
17:03
16:56
16:53
16:48
16:43
-
-
17:04
16:57
16:54
16:49
16:44
16:35
 
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В СЪБОТА)
Час, минути
Маршрут
Час, минути
Пристига
Тръгва
Пристига
Тръгва
-
10:05
10:10
10:14
10:20
10:25
10:35
10:00
10:06
10:11
10:15
10:21
10:26
-
 Автогара Габрово 
Кореком
Н. Войновски
Велчевци
Трънето
Разклона /Врабците/
Дебел дял
11:15
11:09
11:04
11:00
10:54
10:49
-
-
11:10
11:05
11:01
10:55
10:50
10:40
 
(ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЦЕЛОГОДИШНО САМО В НЕДЕЛЯ)
Час, минути
Маршрут
Час, минути
Пристига
Тръгва
Пристига
Тръгва
-
14.35
14.40
14.44
14.50
14.55
15.05
14.30
14.36
14.41
14.45
14.51
14.56
-
 Автогара Габрово 
Кореком
Н. Войновски
Велчевци
Трънето
Разклона /Врабците/
Дебел дял
15.40
15.34
15.29
15.25
15.19
15.14
-
-
15.35
15.30
15.26
15.20
15.15
15.05