АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 23
ИНСТРУМЕНТ - ЧАРКОВО
/в сила от 27.08.2020 година/
РАБОТНИ ДНИ
 
Час на тръгване от Инструмент
Час на тръгване от Чарково
 
 
06:00
06:30
 
 
07:00
07:30
 
 
17:50
18:10
 
 
18:30
19:00
 
 
20:30
21:00