Снимка на новина 4883
25 февруари 2016, 16:35

ОИЦ – Габрово продължава работа с ново финансиране по ОП „Добро управление“

Договор за продължаване работата на Областния информационен център (ОИЦ) подписаха кметът на Община Габрово и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.