Във финала на първия ден от двудневната международна конференция на тема „Индустрия 4.0, в контекста на Платформата за обмен на знания на ЕК“ акцентите бяха насочени към компаниите на бъдещето и Регионалната иновационна система.

В тази част първата презентация бе изнесена от Владимир Филипов, Консултат на Министерство на икономиката и изпълнителен директор на НиърСофт ООД. Той представи темата за Индустрия 4.0 и дигитализация на оперативните дейности чрез определяне на ключови политики, стратегии, стандарти и практическо приложение. По отношение на нашата страна средната интензивност на цифровизиране на българските предприятия е едва 12%, като повече от 2/3 от предприятията в страната се характеризират с много нисък индекс на дигитализация. Набелязани бяха и някои проблеми като липсата на големи български фирми, които да инвестират в иновации; прекъсната връзка между университети и производство; неефективно използване на Европейски и държавни средства. Въпреки това се отчитат и позитиви, тъй като България се нарежда в топ 10 в света и на 2-ро място в Европа (след Литва) като най-перспективна дестинация за аутсорсинг и възможности за растеж. Г-н Филипов представи възможностите пред едно производство, базирано на Индустрия 4.0, както и ясната връзка между новите технологии и производствата на бъдещето.

Инж. Пламен Панчев, основател на Тракия икономическа зона представи това икономическо пространство като място с възможности за развитие на бизнес и иновации, където дигитализацията и съвременните технологии намират реално приложение. Представени бяха и предлаганите в зоната услуги, които варират от строителство до изпълнение на комплексни решения с пълен пакет услуги, приложими към всеки вид бизнес, като производство, логистика, търговия и дистрибуция. Инж. Панчев представи различните проекти, реализирани в ТИЗ, както такива, свързани с трудова заетост, образователни и екологични проекти.

С фокус към младите хора и възможностите в Габрово бе презентацията на Николинка Хинкова, член на борда на директорите на „Мехатроника“ АД. Тя говори за възможностите пред предприятията на бъдещето чрез науката да постигнат разработването на нови материали, технологии и продукти. Четири са посоките на действие: инкубатор за таланти, устройства автоматизиращи процесите, материали и технологии и кръгова икономика. Добрите примери, които „Мехатроника“ АД дава се крият в разширяване на дигиталните умения  и работа, базирана на ученето. Г-жа Хинкова завърши представянето си с много габровски и позитивен призив: „Да помогнем на габровската котка да направи лъвски скок“.

Проф. Теодора Георгиева, АРК Консултинг ЕООД и Enterprise Europe Network – България, започна презентацията си с представяне на конкурса „Иновативно предприятие на годината“, като една изключително добра практика за популяризиране на иновациите и като начин за постигане на повишена разпознаваемост, създаване на международни бизнес партньорства, участия в европейски и национални програми и принос към имиджа на България като иновативна дестинация. Проф. Георгиева разказа за Европейската мрежа за подпомагане на малки и средни предприятия Enterprise Europe Network, маркирайки участието на българските предприятия и набелязвайки няколко ключови момента - перспективи, конкурентоспособност и иновации без граници.

Във финалната презентационна част на семинара проф. Тайна Тукиянен от университета Аалто, Финландия, представи развитието на Регион Хелзинки, водещ иновационен регион за Европа 2019. Проф. Тайна Тукиянен бе категорична, че университетите имат ключова роля за развитието на региона. Именно така преди 10 години се създава един нов университет, обединяващ три съществуващи. Новото учебно заведение е фокусирано върху иновациите и е ангажирано с основните индустрии, като студенти и преподаватели имат конкретни задачи и пряко участие в реализирането на проектите. Проф. Тайна Тукиянен сподели и добри практики като иновационен лагер, разработени онлайн платформи и работни срещи. Обучението през целия живот е изключително важно, заяви проф. Тукиянен.

За повече подробности може да разгледате презентациите на лекторите:

Владимир Филипов, Консултат на Министерство на икономиката и изпълнителен директор на НиърСофт ООД

Инж. Пламен Панчев, основател на Тракия икономическа зона

Николинка Хинкова, член на борда на директорите на „Мехатроника“ АД

Проф. Теодора Георгиева, АРК Консултинг ЕООД и Enterprise Europe Network – България