28 октомври 2020, 08:00

От 29 октомври се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование и във висшите училища