От 23.10.2020 г./петък/ до 29.10.2020 г. /четвъртък/ обучението в ПМГ ,, Академик Иван Гюзелев" в Габрово ще се осъществи в електронна среда в платформата Microsoft Teams, по утвърденото седмично разписание /без допълнителния час по физическо възпитание и спорт/, с начален час 8:30 часа.