Община Габрово разширява обхвата на услугите, предоставяни чрез проекта за патронажна грижа на възрастни и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На 24 април 2020 г. бе подписано допълнително споразумение към договора на стойност 553 320 лв. и включване на минимум 650 потребители до края на 2020 г.

Подкрепата е осигурена по Компонент 3 на процедурата в помощ на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията от коронавирус.

„От първия ден на информацията за болни от коронавирус в Габрово полагаме грижи за най-уязвимите и подложени на риск хора на територията на града и малките населени места. Предоставяме няколко нови социални услуги, които набират все повече популярност – кризисна социална кухня, подкрепа за самотни и трудноподвижни, хора с увреждания, които имат нужда от хранителни продукти. Също така осигурихме възможност за психологическа подкрепа по телефона.“, посочва кметът на община Габрово Таня Христова.

Целевата група по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ са възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, лица под карантина, самотни родители с деца до 12 г., пълнолетни в риск.

Почасовите услуги са свързани със закупуване и доставяне на храна, продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на ползвателите или с пари, извън проекта). Потребителите могат да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и извършване на неотложни административни услуги.

„Ангажирали сме допълнителен персонал за предоставяне на услугите. Проектът ще покрие разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, транспорта им до домовете на потребителите, снабдяването с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. За логистиката на дейността се грижат сътрудници по социалната работа, шофьори, оператори за координация на обажданията, снабдител и организатор.“, допълва Таня Христова.

Още от 17 март Община Габрово сформира екип за предоставяне на подкрепа за самотни и трудноподвижни възрастни хора чрез закупуване и доставка на храна, продукти и медикаменти със средства на заявителя.

От 30 март стартира и временна платена услуга „Кризисна социална кухня“, целяща да подпомогне възрастните и хората в риск по време на епидемиологичната обстановка и спазването на физическа дистанция.

Заявки и за двете услуги се приемат на телефони: 066 818 380 и 0882 960 994 (всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа), както и на електронна поща: krizisna.kuhnya@gabrovo.bg.

*Снимката е илюстративна | 2019 г. © Община Габрово

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевична активност в Габровска област за днес
20 май 2020
Есе и спомен за Кандулков
20 май 2020