Поради проявения интерес към обявения от Народно читалище “Габрово - 2002“ конкурс за написването на биографично есе, посветено на 100-годишнината от рождението на именития български архитект и кмет на Габрово Карл Кандулков, проектирал емблематични сгради и паметници в нашия град - конкурсът придоби нов вид.

В него могат да участват не само ученици, както първоначално беше обявено, но всички възрастови групи с ЕСЕ ИЛИ СПОМЕН ЗА КАНДУЛКОВ.

Наградният фонд също придоби нов вид. Към обявените 100 лева за първа награда и 50 лева за втора, Агенция за недвижими имоти „Регент“ прибави още 100 лв. и 50 лв. Така наградите стават четири.

Народно читалище "Габрово-2002" уведомява, че с разхлабването на мерките могат да бъдат ползвани помощни материали от Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” и Държавен архив - Габрово, които с радост ще съдействат.

Конкурсните материали не трябва да бъдат по-големи от една печатна страница. Крайният срок за изпращане на разработките е 30 май, на адрес:  chitalistegabrovo@abv.bg.
    

Община Габрово разширява патронажната грижа за още 650 души
20 май 2020
Одобрени са първите габровци, потърсили подкрепа от Общинския социален фонд COVID-19
20 май 2020