Обобщена информация за предприетите от Община Габрово мерки, за времето на обявеното извънредно положение на територията на страната, във връзка с ограничаванe разпространението на Covid-19

Образование, култура и спорт

От 16 до 29 март са преустановени учебните занятия и всички извънкласни форми в училищата. Учениците се подготвят чрез платформи за дистанционно обучение от вкъщи. В Технически университет – Габрово е въведена неприсъствена форма на преподаване.

Преустановени са посещенията в детските ясли и градини. От 9 до 29 март 2020 г. постоянните такси няма да се плащат. Присъственото /персонално/ заплащане на таксите се отлага до възобновяване на работата им.

Преустановено е провеждането на спортно – тренировъчна дейност, масови прояви от културен и спортен характер, както на закрито, така и на открито. Културните институти, музеите и галериите не работят. От 17 март, достъпът до детски площадки, в това число дворни пространства на детски градини, ясли и училища, се забранява. Екипи на Община Габрово и полицията обхождат града, включително кварталите, и предупреждават за спазване на забраната за струпвания на хора в търговски обекти, пазари, зони за игра и отдих.

Социални услуги

От 17 март Община Габрово стартира предоставянето на подкрепа на самотни, трудноподвижни възрастни хора и лица с увреждания, които имат нужда от закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, включително и такива, изписани с рецепта. Телефоните, на които могат да се правят заявки са 088 215 15 30 и 066 988 014.

Работата с потребители в дневните и почасови форми на социални услуги за деца и пълнолетни лица, се извършва дистанционно, там където е възможно. Дейностите на социалните услуги Домашен социален патронаж, Обществена трапезария (Топъл обяд), Приемна грижа, Патронажна грижа, механизма Лична помощ, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, звено „Майка и бебе” и четирите Центъра за настаняване от семеен тип продължават да се осъществяват, със засилени мерки на превенция както на работниците и служителите, така и на потребителите. Присъственото /персонално/ заплащане на таксите за социални услуги се отлага до възобновяване на работата им на обичайния адрес.

В процес на подготовка е нова услуга Кризисна социална кухня, която ще приготвя и доставя, срещу заплащане, храна на най – нуждаещите се жители - възрастни хора без близки и роднини, лица, поставени под карантина, самотни майки, както и други лица със специфични нужди, с цел подпомагане спазването на социална дистанция в периода на извънредното положение.

От 19 март стартира психологическа подкрепа за граждани, в делничните дни от 9:00 до 17:00 часа, на следните телефони:

Центрове за обществена подкрепа - 066/830 043, 0877/520 068, 0879/123 689

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с различни по вид и степен увреждания - 0896/800 757, 0898/547 134

Транспорт

Временно са редуцирани и е променено разписанието на вътрешноградските, междуселищните и междуградските автобусни превози, осъществявани от Общински пътнически транспорт. 

Миене и дезинфекция

От първия ден на оповестяването на случаи на заразени с коронавирус лица на територията на община Габрово започна дезинфекция на градския транспорт, автобусните спирки, всички обществени институции, кметства, кметски наместничества, училища, детски ясли и градини. Обработват се детските площадки, кътовете за игра, парковете. От 18 март започна оросяване с дезинфектант на главните, второстепенните улици и алейната мрежа в кварталите.

Стопанска дейност

Преустановява се търговията чрез вендинг машини на открито, както и ползването на тротоари, площади, улични платна и терени за заведения за хранене. Заплатените такси за периода на въведената забрана ще бъдат приспаднати от дължимите такси за ползване на терените на открито след отпадане на забраната.

ЕНЕРГО - ПРО Варна ЕАД уведомява, че удължава срока за плащане на сметките, с падеж след 13 март, за битовите си потребители.

От 17 март се преустановява предлагането в търговски и производствени обекти на непакетирани, прясно приготвени и готови за консумация храни от топли и студени витрини, тестени и месни изделия, сандвичи, пици и закуски.

Административно обслужване

Община Габрово продължава да предоставя административни услуги на граждани и фирми, при стриктно спазване за мерки за предпазване здравето както на служителите, така и на ползвателите. Отменени до второ нареждане са възпитателните дела, конкурсите за свободни работни места, търговете, обществените обсъждания и приемните дни.

Радостни и тъжни ритуали

От 13 март такса за ползване на Ритуалната зала на територията на гробищния парк не се заплаща. Допуска се само най - близкия кръг от роднини на покойника и свещеника, който извършва ритуала, при спазване на правилата за минимална дистанция от 2 м. За опело в църковните храмове важат същите правила.

Кръщенетата не са забранени, но в храма се допускат до 5 души, съобщиха от Aрхиерейското наместничество в Габрово.

Указания към работодателите и алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение, в условията на епидемично разпространение на Covid-19 

Община Габрово апелира управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост да организират регулярна дезинфекция и проветряване на общите части на жилищните сгради.

Припомняме, че съгласно чл. 8, ал. 3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, без придружител на обществени места след 20:00 часа, не се допускат деца ненавършили 14-годишна възраст, а след 22:00 часа, деца навършили 14-, но ненавършили 18-годишна възраст.

Заповед # 503/19.03.2020 г. на кмета на община Габрово