Домашен социален патронаж - Габрово продължава да доставя храна до всички потребители на комплексни услуги без промяна на графика и менюто си.

Всеки санитар е обезпечен с маски, ръкавици и очила и стриктно наблюдава състоянието на потребителите. Целта е своевременно предприемане на действия, в случай на влошаване на здравословното състояние на лицето. Предвид епидемиологичната обстановка, всеки от ползвателите на услугата има право да откаже посещение в дома си от страна на санитарите. За въпроси, касаещи отказ от посещение или желание за включване в услугата, можете да се обадите на тел: 066/ 806 551.

От 1 април 2020 г. се планира увеличаване капацитета на услугата, като и в момента има възможност за включване на нови потребители.

С реда и условията за ползване на Домашен социален патронаж можете да се запознаете тук.