Във връзка с решение на Общинският кризисен щаб при бедствия и аварии и въведеното извънредно положение на територията на страната, считано от 17 март, Общински пътнически транспорт въвежда временна промяна в разписанията и курсовете по междуградския, междуселищния и вътрешноградския транспорт.

По отношение на вътрешноградския транспорт ще се намалят курсовете в ненатоварените часове на деня, които в основната си част се ползват от възрастни хора. Честотата на преминаване на градския транспорт в пиковите часове на деня ще се запази, за да се осигури превоза на гражданите до работните им места. 

Разписание на вътрешноградските линии в работни дни

Разписание на вътрешноградските линии в почивни дни

По отношение на междуселищния транспорт, поради изпълнение на курсове с малък или нулев пътникопоток разписанието е следното.

По отношение на междуградския транспорт, курсовете и часовете са:

Габрово - София  - 7:15 /работни дни/; 12:00 /почивни дни/

София - Габрово  - 17:00 /всички дни/

Габрово - Велико Търново – 7:30; 16:30

Велико търново - Габрово – 9:00; 18:00

Габрово  -Севлиево /директно/ -  16:30 /работни дни/

Габрово - Севлиево /обиколно/ – 6:00; 8:00; 12:00; 16:00; 18:00

Дружеството прави ежедневно преброяване на пътниците и е в готовност да възстанови нормалното си разписание при нормализиране на ситуацията.

За повече информация тел. :0886 76 75 07