СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и предприемане на мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, със заповед № 484 от 16.03.2020 г. на кмета на Община Габрово, се прекратяват всички обявени конкурси за свободни работни места в Общината.