От 17 март /вторник/ Община Габрово организира предоставянето на подкрепа на самотни и трудноподвижни възрастни хора, които имат нужда от закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, включително и такива, изписани с рецепта. Средствата за закупуването на храните и лекарствата се осигуряват от лицата, заявители на услугата, като това ще става от най – близкия по местоживеене магазин или аптека. Транспортът и доставката се организират от Община Габрово.

В този вид подкрепата за възрастните хора ще бъде организирана само за територията на град Габрово, а за малките населени места ангажимент ще имат съответните кметове и кметски наместници.

Записването става на телефон 088 215 15 30 и 066 988 014, от 10:00 ч. до 17:00 часа.

Призоваваме лицата, които не отговарят на посочените критерии, да се въздържат от обаждания, за да не натоварват телефонните линии. Няма да се изпълняват заявки на лица, непопадащи в тези категории.