Във връзка с обявеното, с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите, считано от 16 март 2020 г., Община Габрово въвежда допълнителни спешни мерки по отношение предоставянето на административни услуги и обслужване на бизнеса и физическите лица.

Уведомяваме всички граждани, че влизането в сградата на Община Габрово, ГРАО и Дирекция Местни данъци и такси ще се осъществява при контролиран достъп като няма да се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания.

За периода на извънредното положение, от 16 март до 13 април 2020 г., се преустановява провеждането на приемни дни на администрацията, конкурси, търгове и обществени обсъждания.

Заявления за услуги, жалби и сигнали могат да се подават по електронна поща на gabrovo@gabrovo.bg, mdt@gabrovo.bg или на телефони 066/818 400 и 066/ 804 775.

Апелираме заявяване, заплащане и получаване на административна услуга да се осъществява чрез електронните услуги, в частта Местни данъци и такси и ГРАО, обявени на официалната страница на Община Габрово www.gabrovo.bg .

Напомняме, че задълженията към Местни данъци и такси могат да се заплатят по електронен път тук, а останалите услуги могат да бъдат заявени, заплатени и получени чрез лицензирани пощенски оператори. Повече информация тук.