Резултатите от 11-те реализирани проекта в рамките на Програма Култура 2015-та година ще бъдат официално представени пред публика на 05.01.2016 година от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.
Събитието е организирано в отговор на поетите от страна на Община Габрово ангажименти за пълна прозрачност, мониторинг и контрол на разходваните средства по програмата.
Всяка организация, спечелила съфинансиране по Програма Култура и реализирала свой проект през 2015- та година, ще разполага с до 3 минути, за да представи постигнатите резултати от проекта си, както и своите виждания за устойчивост, доразвиване и разрастване на идеите, осъществени чрез конкретните реализирани дейности.
Освен презентации на организациите и техните проекти, в срещата е предвидено още обсъждане на предложения за промени в Правилника за съфинансиране на проекти по Програма Култура, обсъждане на предложение за приоритети на Програма Култура 2016 и обсъждане на процедура за създаване на Обществено-експертен съвет по култура -  консултативен орган към кмета на община Габрово (чл. 18, ал. 3 на Закона за закрила и развитие на културата)
Предложенията за промени в правилника на Програма Култура може да видите тук
Всички заинтересовани от темите на срещата са поканени да присъстват на 5 януари от 14 часа в Ритуалана зала на Община Габрово.
Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Стартира набирането на проекти по Програма Култура