За шеста поредна година Община Габрово ще финансира проекти в сферата на културата.
100 000 лева ще бъдат разпределени между културни организации, които успеят да защитят идейните си проекти пред експертната комисия, чийто състав ще определи кметът на Общината. Тематичните области, които избра за приоритетни през 2016 година Община Габрово са свързани с търсенето на „Творчески провокации в градска среда”, разширяване на кръга ползватели на културни продукти чрез  „Мисия Публики” и подкрепа за нови „Издания”.
 
Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Приключи оценката на проектите в Първата конкурсна сесия по „Програма Култура“ на Община Габрово