Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно. 25 проекта бяха внесени за разглеждане в Община Габрово, на 22 от тях беше извършена техническа оценка и оценка на качеството. След приключване на оценяването, бяха класирани по обявените приоритети 20 от тях. Две проектни предложения не бяха класирани, тъй като получиха средна стойност на оценката под 70 точки.

Проектите, които получиха съфинансиране по програмата по различните приоритети са:

Приоритет „Творчески провокации в градска среда“

  1. “LandArtFestival Незабравка - в лоното на природата с творбите на изкуството”, Фондация „Заедно за демокрация и партньорство“

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 14 125 лева.

Реализирането на проекта предложи културен модел за творческа интерпретация и естетическо оживяване на периферна градска среда чрез иновативно събитие с фестивален характер.

Единадесет автори, избрани по разработен за целта регламент за подбор и участие, реализираха свои проекти на територията на парк „Незабравка“. Чрез създадените скулптурни, изобразителни и инсталационни форми от различни материали, изпълнени с различни техники, се проблематизират със собствен почерк и с изразните средства на ленд-арт изкуството. Достъпът на всички желаещи до творбите бе свободен и безплатен и по време на тяхното създаване, и след приключването на проекта. По този начин се осъществи приобщаването и участието на периферната градска общност в иновативни и интегративни културни процеси и се създаде траен художествен ландшафтен продукт, чрез който се постига естетическо оживяване на периферната градска среда на място, което през годините на съществуването си работи, за да се утвърди като притегателен културен локус в природен контекст за града и региона.

Предвижда се част от композициите да бъдат разположени за определено време на различни места в градското пространство.

По проекта беше отпечатано издание /брошура/ и създаден кратък видеофилм /клип/.

  1. “ПроАрт: Изкуството и пространството”, Ива Пенчева

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 12 914 лева.

По проекта в Габрово се проведе творческа асамблея на открито в периода май – септември 2016 г. Инициативата бе реализирана в различни градски пространства: парк „Маркотея”, МОЛ „Габрово” ,Дечкова къща, ИМИ Габрово. В ателиетата се включиха над 200 участници. Паралелно с рисуването на открито се организира мобилна експозиция със завършените над 30 платна. Заключителното събитие се реализира на 22 септември в пространството около ИМИ Габрово с прожекция на 7 минутен 3D мапинг, разработен на база най-добрите рисунки, изработени по време на ателиетата. Мапингът е предоставен на Община Габрово и може да бъде показван за габровци и гости на града в подходящо време.

Изключително успешно решение на организатора на проекта бе подбора на целевата група участници – деца от детските градини на Габрово. Чрез заниманията в ателиетата децата развиват творчески умения, виждания за пространствено оформление и естетизация на градска среда. Тъй като основните дейности и събития по проекта бяха в открити пространства, гостите и гражданите на града се превърнаха не само в своеобразен потребител на продукта, но и в участници - най - голямата целева аудитория.

Всички дейности по проекта бяха широко отразени в медиите.

  1. “Арт инсталации "Котки върху покрива", Адриан Новаков

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 14 999 лева.

„Арт-инсталация Котки върху покрива“ е един от проектите, чиито резултати е най-лесно да бъдат видени, а въздействието от тях – усетено.

Проектът изцяло отговаря на приоритета на Програма Култура, по който беше замислен, а изпълнението му е оценено като истинска градска провокация и възможност да използваме сетивата си и да изпитваме положителни емоции.

В резултат на реализацията на проекта бяха изработени и монтирани върху покрива на сградата на Музей „Дом на хумора и сатирата“ 11 пластични тела, за които бе осигурено и подходящо художествено осветление.

Като изключително сполучлив елемент от концепцията за публичност на проекта е оценена фотоизложбата. Тя се отличава с новаторски подход, изобретателност, провокативност и добра фотография. Популяризирането на „котките“ и широката им известност, дойдоха след публикациите на снимки от фотоизложбата в социалните мрежи.

В рамките на проекта бяха изработени и художествени покани, плакати и магнити за подарък.

Приоритет „Мисия Публики“:

  1. “Бяла, спретната къщурка … с книги най-отпред”, РБ "Априлов-Палаузов"

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 3 870 лева.

В резултат от изпълнението на проекта на седем публични пространства бяха разположени къщички за книги. Предварително по проекта бяха предвидени три, но благодарение на дарител техният брой нарасна на 7, местата на които се намират къщичките за книги са: до беседката в централен градски парк зад Регионалната библиотека, до гондолата на пешеходната и велоалея край р. Янтра, до детската площадка в парка в близост до бл. „Катюша“ на бул. „Могильов“ в жк. „Младост“, в двора на Националната Априловска гимназия, до църквата „Света Троица“, в градинката на МОЛ „Габрово“ и на новоизградената фитнес площадка в кв. Русевци.

  1. “Духът на Кармен”, ДДТ "Рачо Стоянов"

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 9934 лева.

ДУХЪТ НА КАРМЕН е невербален пластичен спектакъл, създаден с идеята да бъде представен в нестандартни пространства и да привлече публики, които обичайно не посещават театрални постановки. Структурата на спектакъла целенасочено е разработена по начин, който позволява той да се представя на различни открити пространства от улици и площади до спортни площадки и паркове. Невербалната форма на спектакъла дава възможност той да бъде възприеман от разнообразна по възраст публика. Фактът, че тази форма преодолява езиковата бариера, дава възможност на спектакъла да прескочи пределите на страната и да се представи успешно и в чужбина.

Спектакълът беше игран през месец юли на три локации в града: парк „Маркотея”, пред спортна зала „Орловец” и на улица „Радецка”. Представленията бяха посетени от около 900 души публика, която проследи случващото се с интерес, аплодира и изрази задоволство от играта на актьорите.

В рамките на проекта бяха изработени костюми за актьорите.

3. “Изкуството - докосване до божественото” - „Зелисто“ ЕООД

Полученото съфинансиране от Община Габрово е в размер на 9301.78 лева.

Проектът постави група млади хора в позицията на творци, като им даде възможност да извървят пътя от идеята, през реализацията, до резултата.

По дейност 1.: „Зрителят по пътя на твореца” бяха създадени 5 групи от ученици на НАГ (общо 37 ученика от 9-ти до 12-ти клас) и една група от НУ ”Васил Левски“ (30 ученика от 2 и 4 клас), които работиха в 5 направления: визуални изкуства, музика, драматургия, танц и театър.

По дейност 2. „Правоговор, литературен език и говорна култура” се реализираха десет срещи, в които се работи основно върху правоговорните норми и овладяването им. Младежите повишиха говорната си култура и станаха по-взискателни към изказа си.

По дейност 3 „Груповата реч от сцената: 400 години след смъртта на Шекспир“ беше реализиран нетрадиционен спектакъл „Работилница за ритъм” с участие младежи от габровските гимназии, студенти от НАТФИЗ и професионални актьори.

По дейност 4 “Как да се държим в ...” бяха създадени 4 сценария, по които се заснеха образователни видеоклипове, които представят нормите на поведение в различни културни институти.

Участниците имаха възможност да видят реално как различните видове изкуства работят заедно. Беше насърчено желанието за работа в екип.

Със заснемането на образователните клипове се направи крачка към възпитаване в нормите на поведение на публиките и се провокира интересът на подрастващите към същността и функциите на културните институти. Деца, участници в проекта, се записаха в школи по изкуства, което ще продължи тяхното развитие като личности, свързани с изкуството и културния живот в общината, те са и потенциалната бъдеща публика на културни събития.

Видеоклиповете може да се използват в открити уроци, предоставени са на учебните заведения в града, а всеки, който иска да ги види, ще ги открие в социалните мрежи.

Още за организацията, реализирала проекта и самия проект може да откриете тук:

Линк към профила на 3 / 5 / 7 Cats' House, линкове към събитията:

https://www.facebook.com/events/1354803987893835/

https://www.facebook.com/events/162176670898346/

  1. “Жива вода”, "Елмазови" ООД

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 8 102 лева.

Основната цел на проектното предложение бе утвърждаване на детските фестивални прояви, свързани с името на Ран Босилек, тяхното обогатяване и ежегодно провеждане. Стремежът на организаторите беше насочен към разширяване на темите и включване на герои и сюжети от народни приказки, преразказани и от други български и чужди писатели. Целта е постигане на вдъхновение и насърчаване на творческия потенциал на най-малките, младежите и възрастните, чрез осъзнато и активно четене, препрочитане и говорене за литература и изкуство, творчески прояви, общуване с изкуството и не на последно място забавление. Това, с което се ангажираха изпълнителите на проекта е организираният от тях фестивал да допринесе за обогатяване на културния живот в града по един по-забавен, весел и приказен начин и заедно с това да работят за утвърждаването на Габрово като град на творческите индустрии, изпълняващ политиката на Agenda 21 за култура.

Проектът „Жива вода“ – на името на сборника български народни приказки от Ран Босилек, целеше да възвърне радостта на детето от досега му с литературата и литературното ни наследство, да провокира въображението на младите габровци, да ги докосне до света на измислицата, която всъщност отразява и преосмисля действителността. Наред с това участниците получиха възможност да се включат в 15 ателиета по различни теми, свързани с рисуване, състезателни и семейни игри, изработка на костюми, книжна борса, разучаване на хора, изработка на бижута, кулинария и други.

Проектът привлече нови публики, създаде устойчив интерес у подрастващите към творчески занимания, опознаване на българското и световно литературно наследство и в частност това на поета и писател Ран Босилек. Използвайки атрактивни рекламни способи, „Жива вода“ достигна до по-широка аудитория, която принципно стои по-далеч от масовите културни събития. Отпечатана бе брошура, която да популяризира дейностите по проекта.

Проведен бе и патилански поход по повод Първи юни, с активното участие на присъстващи, деца и родители – над 200 души, във всички предвидени дейности.

  1. “Мисия: Театър”, Сдружение „ИМКА“

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 7225.03 лева

В рамките на проекта бяха проведени поредица от театрални ателиета и творчески работилници, с привлечени в тях специалисти в различни области, свързани с театралното изкуство – Театрална забавачка, Лятно театрално училище, Есенна театрална академия и Майсторски клас. Представена бе и пиесата „Да бъдеш, или не…“ от екипа на Фондация „Театър Корсар”.

Във всяко от обучителните събития бяха използвани различни методи, характерни за неформалното образование: ролеви игри, интерактивни презентации, дискусии и др.

Реализацията на проекта допринесе за формирането на една нова аудитория потребители на културни продукти в областта на театралното изкуство, която е по-добре информирана, с разширен кръгозор и с формирано отношение към иновативните форми в съвременните изпълнителски изкуства. Това само по себе си е предпоставка за един устойчив интерес от страна на тази млада публика към културния живот в Габрово и региона.

6. „Алтернативни форми на изкуството“, НЧ „Хр. Смирненски 1949 г.“

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 9890 лева.

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ИЗКУСТВО е събитие, което се проведе в периода 02-03 септември 2016 година в кв. Русевци. Целта на фестивала бе да се обхванат нови групи публика в нови неформални пространства. Фестивалът се фокусира върху синтезиране на различни арт форми и течения: класическа музика, джаз, пластичен театър, изобразително изкуство. Този подход предизвика интереса на многостранна и различна аудитория.

Провеждането на фестивала на открито извън центъра на града, както и подхода привличане на изпълнители от национален мащаб е предпоставка за широко участие на местната общност, както като зрители на сценичните изяви, така и като преки участници в предоставените от организаторите активности на поляната – рисуване със светлина, пускане на хартиени фенери и др.

Фактът, че в двете вечери на фестивала на поляната се събраха около 800 зрителите, които дадоха висока оценка на събитието, намирайки го за интересно, иновативно и провокативно, е достатъчно основателен да считаме, че поставените цели са постигнати и изпълнени.

Приоритет „Издания“

  1. „Православни храмове в Габровско“, Регионален исторически музей

Проектът получи съфинансиране на стойност 2000 лева.

Основната цел на проекта бе създаване на печатно издание-албум „Православни храмове в Габровско“. Благодарение на съфинансирането от страна на Община Габрово вече е факт първият илюстрован каталог с действащите православни храмове в Габровско.

Със създаването на печатно издание-албум “Православни храмове в Габровско”, посветено на 150-та годишнина от освещаването на храм „Успение на пресвета Богородица“, в Габрово за пръв път се представя пълноцветен илюстрован каталог на православните храмове в района. Създаденият модерен културен продукт е двуезичен и ще бъде използван за популяризиране на историята и културата на региона в страната и чужбина.

Чрез изследователска дейност в институции и на терен са събрани данни за православните култови постройки на територията на Габровска община. За пръв път са представени 32 действащи православни църкви и манастири на територията на Габровска духовна околия. Особено внимание е обърнато на селските църкви, разположени в привлекателни за туризъм, но труднодостъпни и малко посещаеми селища, част от които представляват ценни архитектурни образци.

Създаденият албум се разпространява сред специализирана аудитория.

  1. Хуманитарен сборник "Денница", Национална Априловска гимназия

Проектът получи съфинансиране от Община Габрово на стойност 1900.80 лева.

Благодарение на реализацията на проекта бе отпечатан и разпространен хуманитарен сборник „Денница”- кн. 17, в тираж от 300 броя, в който са публикувани научни, творчески и преводни текстове на ученици и учители от НАГ, оформени в книжно тяло, чието съдържание е диференцирано по тематични раздели. Визуалното оформление е реализирано от ученици на гимназията чрез техни авторски фотографии, графики и илюстрации. Съвременната „Денница” е продължител на традициите, заложени от Васил Априлов в неговата „Денница на новобългарското образование”. Сборникът възниква в резултат на хуманитарното обучение в НАГ, което в 90-те години се превръща в основна кауза на гимназията. „Денница” се превръща в реалност в следствие на повишения интерес на учениците към литературните, философски и исторически текстове, които надхвърлят учебната програма и вследствие на повишената мотивация на учителите да удовлетворят тази потребност на учениците и да популяризират създаденото от тях. „Денница" е полезна с информацията си за ученици, учители, студенти и всички, за които хуманитаристиката е призвание.

„Денница“ се разпространява сред специализирана аудитория, може да бъде намерен и в РБ „Априлов-Палаузов“, както и на следния линк: „Денница“.