Приключи работата на Експертната комисия по програма Култура на Община Габрово по Техническата оценка и оценката на качеството на проектните предложения, постъпили в Първата конкурсна сесия.
Към 14 април 2016 г. разгледани и оцени са 22 проекта, и класирани по обявените приоритети 20 от тях. Две проектни предложения не са класирани, тъй като са получили средна стойност на оценката под 70 точки.
Проектните предложения са класирани, както следва:
 
Приоритет „Творчески провокации в градска среда“ (обща прогнозна сума 50 000 лв.):
1.“LandArtFestival Незабравка - в лоното на природата с творбите на изкуството”, Фондация „Заедно за демокрация и партньорство“, 79 т.
2.“ПроАрт: Изкуството и пространството”, Ива Пенчева, 76 т.
3.“Арт инсталации "Котки върху покрива", Адриан Новаков, 73,67 т.
4. “Габрово – градът на светлината”, Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации“, 71 т.
В индикативния списък на проекти по приоритета, потенциални за съфинансиране, са: LandArtFestival Незабравка - в лоното на природата с творбите на изкуството, Фондация „Заедно за демокрация и партньорство“; ПроАрт: Изкуството и пространството, Ива Пенчева; Арт инсталации "Котки върху покрива", Адриан Новаков, следвани от т.н. „резервeн“ проект: “Габрово – градът на светлината” на Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации“.
 
Приоритет „Мисия Публики“ (обща прогнозна сума 46 000 лв.):
1.“Бяла, спретната къщурка … с книги най-отпред”, РБ "Априлов-Палаузов" - 83,67 т.
2.“Духът на Кармен”, ДДТ "Рачо Стоянов" - 82,67 т.
2. “Изкуството - докосване до божественото” - „Зелисто“ ЕООД - 82,67 т.
3.“Жива вода”, "Елмазови" ООД - 82 т.
4.“Мисия: Театър”, Сдружение „ИМКА“ - 81,67 т.
5. „Алтернативни форми на изкуството“, НЧ „Хр. Смирненски 1949 г.“ – 75 т.
6.„Оркестърът на животните“ – мюзикъл“, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ - 73,67 т.
7."Братя Калпазанови" документален филм, първи етап“; "Бокс Вижън" ЕООД - 73,33 т.
8.„Успешни с Габрово“, Фондация „Граждански форум“ – 72,33 т.
9.„Българският МанчестАРТ - Фабрика за културни новини“, Сдружение "Обществен комитет В. Левски" – 72 т.
10.„За какво пеят народите“, НЧ „Априлов - Палаузов 1861“ - 71,67 т.
11.„Олелия под балкона“, НЧ „Христо Ботев 2008“ с. Гарван - 70,67 т.
12. „III издание на конкурс за детско творчество "Аз, моето семейство, моят град", НЧ "Зора-1872" – 70 т.
В индикативния списък на проекти по приоритета, потенциални за съфинансиране, са: „Бяла, спретната къщурка … с книги най-отпред“ на РБ "Априлов-Палаузов"; „Духът на Кармен“ на ДДТ "Рачо Стоянов"; „Изкуството - докосване до божественото“ на „Зелисто“ ЕООД; „Жива вода“ на "Елмазови" ООД и „Мисия: Театър“ на Сдружение „ИМКА“, следвани от т.н. „резервен“ проект: „Алтернативни форми на изкуството“ на НЧ „Хр. Смирненски 1949 г.“.
 
Приоритет „Издания“ (обща прогнозна сума 4 000 лв.):
1.„Православни храмове в Габровско“, Регионален исторически музей – 93 т.
2.„Хуманитарен сборник "Денница", Национална Априловска гимназия - 91 т.
3.„Стряха над Янтра“ том II, Антология, Автори - габровци от 20 век; ИК „Луна“ - 77,33 т.
В индикативния списък на проекти по приоритета, потенциални за съфинансиране, са: „Православни храмове в Габровско“ на Регионален исторически музей – Габрово и „Хуманитарен сборник „Денница” на Национална Априловска гимназия – Габрово, следвани от т.н. „резервен“ проект: „Стряха над Янтра“ том II, Антология, Автори - габровци от 20 век; ИК „Луна“.
Предстои Експертната комисия да получи необходими пояснения, както и да обсъди с кандидатите финансовите параметри и възможни подобрения на проектните предложения, включени в индикативните списъци по отделните приоритети.
 
 
Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Покана за подбор и участие на творци в „LandArtFestival “Незабравка”