П  О  К  А  Н  А
 
за подбор и участие на творци в „LandArtFestival “Незабравка” , който се осъществява по проект „LandArtFestival “Незабравка”– в лоното на природата с творбите на изкуството” с финансовата подкрепа на Община Габрово по Програма „Култура” за 2016 г.
 
Фондация „Заедно за демокрация и партньорство” ви кани да участвате в предварителния подбор за „LandArtFestival “Незабравка” , който се осъществява по проект „LandArtFestival “Незабравка”– в лоното на природата с творбите на изкуството” с финансовата подкрепа на Община Габрово по Програма „Култура” за 2016 г.
При предварителния подбор ще бъдат определени участниците във фестивала, който ще се проведе от 15 до 21 август 2016 г. на територията на Приключенски парк „Незабравка”, с. Поповци, община Габрово. Одобрените участници ще създават в рамките на една седмица скулптурни, изобразителни и инсталационни форми – акумулации, струпвания, конструкции, обекти, които се разполагат на територията на парка /преимуществено на открито, по изключение се допуска и в закрито пространство/.
Заявките за участие в предварителния подбор трябва да бъдат изпратени до 30 юни 2016 г., 16,00 ч., на e-mail: zaedno2004@abv.bg или на адрес: 5300, гр. Габрово, община Габрово, пл. Пробуда 4, Фондация „Заедно за демокрация и партньорство”. За изпратените на физическия адрес материали важи датата на пощенското клеймо, но получаването не може да бъде по-късно от 5 работни дни след 30 юни 2016 г.
Фестивалът е отворен за рекламодатели и изложители, които могат да се свържат с организаторите за конкретни предложения.
Пълната информация и формулярите за кандидатстване можете да намерите на сайта на Приключенски парк „Незабравка” http://park-nezabravka.com/landartfestival-nezabravka
За връзка с организаторите:
тел. 0879 35 36 96
 
Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Сключени са договорите за изпълнение на седем проекта по Програма Култура