От 21-ви до 23-ти април Експертната комисия по Програма Култура проведе заседания, на които бяха проведени индивидуални срещи с вносителите на проектни предложения от индикативния списък за финансиране. Поради констатирани непълноти и неясноти в проектни предложения и бюджети, бяха отправени предложения за поправянето и допълването им, а също и конкретни препоръки за оптимизиране на дейности и разходи.

В резултат, бяха сключени договори със следните организации за изпълнение на проектите, както следва:

Приоритет „Творчески провокации в градска среда“:

  • Фондация „Заедно за демокрация и партньорство“ за проектно предложение „LandArtFestival Незабравка - в лоното на природата с творбите на изкуството“;
  • Ива Пенчева за проектно предложение „ПроАрт: Изкуството и пространството“;

Приоритет „Мисия Публики“:

  • Държавен драматичен театър "Рачо Стоянов" за проектно предложение „Духът на Кармен“;
  • "Елмазови" ООД за проектно предложение „Жива вода“;
  • Сдружение „ИМКА“ за проектно предложение „Мисия: Театър“;

Приоритет „Издания“:

  • Регионален исторически музей за проектно предложение „Православни храмове в Габровско“;
  • Национална Априловска гимназия за проектно предложение „Хуманитарен сборник "Денница".

Дейностите по част от проектите вече са в ход на изпълнение.

Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Православните храмове в Габровско „влизат” в албум