Регионален исторически музей – Габрово спечели проект по Програма Култура, чиято цел е създаването на  печатно издание-албум “Православни храмове в Габровско” с културни ценности от фондовете на действащите православни храмове в Габровска духовна околия. По този начин ще се социализират до голяма степен непознати за широката общественост визуални и документални свидетелства за  миналото на Габрово. За пръв път ще бъде представен пълноцветен илюстрован каталог на православните храмове в района. Създаденият модерен културен продукт ще бъде двуезичен и ще се използва за популяризиране на историята и културата на Габрово в страната и чужбина. Предвиденият тираж е 500 броя.
Чрез изследователска дейност в институции и на терен ще бъдат събрани максимално количество данни за православните култови постройки на територията на Габровска община. За пръв път ще бъдат представени 30 църкви и манастири на територията на Габровска духовна околия. Ще бъдат включени: четирите храма в гр. Габрово, селските църкви в общината, Соколският манастир. Особено внимание ще се обърне на селските църкви, разположени в привлекателни за туризъм, но труднодостъпни и малко посещаеми селища, част от които представляват ценни архитектурни образци.
Всичко за РИМ Габрово може да научите на страницата на институцията в интернет - http://h-museum-gabrovo.bg/
 
Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение Мисия публики ще изпълнява „Елмазови” ООД