„Елмазови” ООД спечели проект в приоритет „Мисия публики” на Програма Култура.
Припомняме, че фестивалните събития на Габрово се увеличиха с подкрепата на  програма „Култура 2015“, като се организира първият детски фестивал, посветен на предстоящата 130-годишнина от рождението на Ран Босилек и наречен на едно от най-обичаните негови произведения „Патиланско царство“. Рекламна агенция „Елмазови“ ООД пожела да го утвърди и обогати чрез ежегодното му провеждане и подготви проект „Жива вода”, който получи одобрение от Експертната комисия.
Фестивалът ще разшири темите си и ще „покани“ герои и сюжети от народните приказки, преразказани и от други български и чужди писатели. В основата му ще остане желанието  да вдъхнови и насърчи творческия потенциал на децата, младежите и възрастните, да ги събере заедно, осъзнато и активно, да четат, препрочитат и говорят за литература и изкуство, да творят, да общуват с изкуството и да се смеят и забавляват. Фестивалът ще обогати  културния календар на града по един цветен, забавен, приказен, смешен и атрактивен начин, ще допринесе за утвърждаването  на Габрово като град на творчески индустрии, изпълняващ политиката на Адженда 21 за Култура.
Проектът цели ефективно привличане на нови публики, създаване на устойчив интерес у подрастващите към културни и творчески занимания, познаване на българското и световно литературно наследство и специално това, на поета и писател Ран Босилек, както и българското народно творчество.  Дейностите по проекта са подбрани така, че да осигурят по-активен достъп на габровци и гости до създадения в рамките на проекта културен продукт.
Чрез утвърждаването на нови за културния календар на Габрово дейности „Патилански поход“ и Фестивал „Патиланско царство“ ще бъдат привлечени за участие и съпреживяване деца от предучилищна и училищна възраст, младежи и семейства. Ще се разшири кръгът на публиките чрез провокирано съучастие и включване  в събитията. По същество ще се утвърдят създадените по програма „Култура 2015“ нови за общината форми на културно участие и културно потребление сред общността. Чрез утвърждаването им в ежегодния календар на събитията в Габрово ще се разшири тяхната популярност. Посредством атрактивна реклама те ще станат по привлекателни за по-широка аудитория, която по принцип стои по-далеч от масовите културни събития.
Фестивалът „Патиланско царство” ще бъде реализиран с подкрепата на „Клуб на будителите – Габрово”.
Първата конкурсна сесия по Програма Култура за 2016 година приключи успешно - обобщение „Духът на Кармен” ще завладее Габрово