Дванадесет са габровските сдружения, вписани в регистъра на заявените искания за финансиране по „Национална програма енергийна ефективност“ към 4 юни 2015 година. Десет са сключените договори за целево финансиране. Те са на сдружения:

  • ЖБ Камчия, гр.Габрово - ул.Орловска 139
  • Щастливеца, гр. Габрово, ул. Младост №2,4,6 и 9
  • Катюша - гр. Габрово, бул. Могильов №84
  • Габрово, ул.Йосиф Соколски 037, Вх.В и Вх.Г
  • Гр .Габрово , ул.Мир 25
  • Прохлада 7911 - гр. Габрово, ул. Прохлада №7-9-11
  • Сдружение на собствениците Люляк , бул. Могильов № 83, 85, 87
  • Габрово, Св.Св.Кирил и Методий №7 и 9
  • Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В
  • Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. Найден Геров №58, 60, 62, 64

Актуална информация за хода на програмата, вписаните заявления и сключени договори можете да следите на адрес: www.bbr.bg/bg/energy-efficiency

Идеята за саниране на сградите не е нова за Община Габрово. В периода 2007 – 2009 година Габрово беше част от „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“  - проект на Министерство на регионалното развие и благоустройството, изпълняван с подкрепата на Програмата на ООН за развитие. Проектът се реализира в 3 фази, като целта му бе да разработи и тества за пръв път в България пълния цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради, като начин да се придобие практически опит и да се извлекат поуки за успешното изпълнение на Националната програма за обновяване на жилищни сгради (и възможности за модифицирането й).

В рамките на проекта в гр. Габрово бяха обновени общо 3 бр. сгради - сграда на ул. „Осми март“ № 33, на ул. „Осми март“ № 17 и на ул. „Васил Друмев“ № 18-20. Бяха изпълнени мерки по подмяна на хидроизолация, ремонт и отводняване на покривите; изпълнение на допълнителна външна топлоизолация по стени, покрив, плоча над сутерен; подмяна/ремонт на външна дограма;  ревизиране и подмяна на компрометирани части на всички инсталации в общите части на сградата; строително-ремонтни работи в общите части на сградата: боядисване стени на стълбищна клетка, ремонт/подмяна входни врати, входна козирка, входни стъпала. Община Габрово пое  финансовия ангажимент за осигуряване на 90 % от разходите за благоустрояване на публичните прилежащи околоблокови пространства.

За изпълнение на настоящата Програма се предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ на сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ. Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.