№149 / 24.07.2014

№150 / 24.07.2014

№151 / 24.07.2014

Решение №152
№152 / 24.07.2014

Решение №153
№153 / 24.07.2014

№154 / 24.07.2014

№155 / 24.07.2014

№156 / 24.07.2014

Решение №157
№157 / 24.07.2014

№158 / 24.07.2014

№159 / 24.07.2014

№160 / 24.07.2014

№161 / 24.07.2014

№162 / 24.07.2014

№163 / 24.07.2014

Решение №164
№164 / 24.07.2014

Решение №165
№165 / 24.07.2014

Решение №166
№166 / 24.07.2014

Решение №167
№167 / 24.07.2014

Решение №168
№168 / 24.07.2014

№169 / 24.07.2014

№170 / 24.07.2014

№171 / 24.07.2014

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 14 от 11.08.2014 г