Проект – „Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника” – база 2, гр. Габрово“

Финансиране – Програма „Национална схема за зелени инвестиции“ на Национален доверителен екофонд

Стойност – 369 619.12 лв., от които:

 • 314 176.25 лв. – принос на фонда 85%
 • 55 442.87 лв. – принос на Община Габрово 15% 

Продължителност на проекта – 22 август 2012 – 30 ноември 2013 г.

Основна цел

Подобряване на енергийните характеристики на сградата, намаляване на топлинните загуби, разходите за отопление и осигуряване на нормативно установените параметри за топлинен комфорт в детското заведение чрез внедряване на комплекс от енергоспестяващи мерки.

Реализирани дейности

 • положена топлоизолация по фасадата – (10 см плоскости от EPS);
 • положена топлоизолация по покрива (тавани) – (10 см плоскости от EPS);
 • подмяна на дограмата – рамки от PVC профил и сдвоен стъклопакет с външно ниско-емисийно стъкло;
 • обновена отоплителна инсталация – нови отоплителни тела и тръбна мрежа с автономни клонове с енергоспестяващи циркулационни помпи и регулатори на налягане;
 • монтирано табло за управление на отоплителния котел за два отоплителни кръга и кръг за битова гореща вода;
 • използване на ВЕИ инсталация за битова гореща вода с 12 броя плоски селективни колектора и комбинирани бойлери;
 • подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.

Положителен ефект от приложения пакет енергоспестяващи мерки

 • обща годишна икономия на енергия – 300 МВтч/г;
 • редуцирани емисии на парниковите газове за година – 131 т/г CO2;
 • подобрени енергийни характеристики на сградата – актуално състояние – клас F  по скалата на енергопотребление по първична енергия. Очакван резултат след прилагане на ЕСМ – клас В по същата скала.

   

Преди                                                                                                                        След

 

 

 

„Крачка в адаптацията към климатичните промени“ „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“ – гр. Габрово“