Проект – „Крачка в адаптацията към климатичните промени“

Финансиране – Национален доверителен екофонд по Договор № 021МР/14.10.2022 г.

Източник – Програма „Микропроекти за климата“ чрез приходи по Споразумение за прехвърляне на годишно разпределено количество емисии между Република България и Република Малта

Стойност – 44 058.34 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 5 месеца (от подписване на Договор № 409-ИЕ-23/05.05.2023 г. със „Сенстейт Технолоджис“ АД, Габрово – за изработка, доставка и монтаж на 2 „умни“ соларни пейки и устройство за мониторинг на въздуха, в т.ч. Договор № 558-ИЕ-23/03.07.2023 г. с „Родис-Р“ ЕООД, Габрово – за доставка и монтаж на чешма „фонтанка“)

Конкретни цели

  • Създаване на условия за адаптация към промените на климата и намаляване на емисиите на парниковите газове;
  • Увеличаване дела на слънчевата енергия за зареждане на мобилни устройства и за осветление;
  • Осигуряване на питейна вода в една от най-активните градски зони и инсталиране на система за мониторинг на въздуха.

Целеви групи

  • 8 830 лица (живеещи, работещи, учащи) в близост до парковете „Колелото“ и „Младост“;
  • 46 000 лица, жители на гр. Габрово.

Парк „Колю Василев – Обов“ („Колелото“), обновен през 2018 г. по европроект © Община Габрово

Дейности

Доставка и монтаж на две „умни“ соларни пейки в парковете „Колелото“ и „Младост“

В оборудването е включен соларен панел, LED осветление, вградено информационно табло и възможност за зареждане на мобилни устройства. Таблото визуализира данни за климатични явления, съвети за намаляване на въглеродния отпечатък, препоръки за домашно компостиране, за избор на екологични стоки, озеленяване и др.

Доставка и монтаж на чешма тип „фонтанка“ в парк „Колелото“

Закупена е чешма с вграден дозатор, за да се ограничи разхищаването на водата. Паркът е сред най-активните градски пространства, в близост до детски заведения, жилищни сгради, медицински център и търговски обекти.

Доставка и монтаж на устройство за мониторинг на въздуха в парк „Младост“

Оборудването включва сензорни компоненти и усъвършенствани технологии за предаване на данни. В Габрово функционират няколко станции за измерване качеството на въздуха, но в кв. „Младост“ до изпълнението на проекта липсваше такава. В квартала има детски градини, училище, търговски обекти, жилищни и офис сгради.

Провеждане на климатично събитие

Събитието е посветено на Деня за борба с климатичните промени и в него участват деца от местните училища и детски градини. Инициативата информира жителите на Габрово за рисковете от промените в климата и възможностите за справяне с тях.

Резултати и положителни ефекти

  • Редуцирани емисии на парникови газове за година – 1 т/год. CO2;
  • Повишена обществена осведоменост за изменението на климата;
  • Смекчаване и адаптация към климатичните промени;
  • Възможност за надграждане на проекта чрез създаване на мрежа от „климатични  точки“ и разширяване на соларното захранване за зареждане на електрически скутери.

Публикации

Паркът на колелото се сдоби с чешма

Две нови соларни пейки в Габрово

50 хил. лева от НДЕФ за соларни пейки и чешма