Много танци и веселие в края на „Повече ЗаЕдно”

Кметът изненада с торта малчуганите

Истинско забавление си направиха по време на заключителното събитие по повод приключване на дейностите по проект „Повече ЗаЕдно” деца и ученици, техните родители, учители и възпитатели. Художествена галерия „Христо Цокев” се оказа тясна, за да побере всички емоции, преживявания, изненади и добри впечатления, които бяха споделени по време на представянето.

В изпълнение на проекта за деца и ученици със специални образователни потребности е създадена подкрепяща среда в 15 ресурсни кабинета, разпределени в седем училища и осем детски градини. Въведен е комплекс от мерки за целенасочена грижа, както и подходи за приобщаване на родителите и учителите. Част от техническото подпомагане на образователния процес е сензорна стая в ОДЗ „Първи юни“, включваща воден кът с кула, ултравиолетов панел, прожектор, музика и други аксесоари, които развиват сетивността и възприятията. Оборудвана е и зала за психомоторика в помощно училище „Николай Палаузов“. Закупени са методически и дидактически материали, а в „Ресурсен център – Габрово” е създадена специализирана библиотека.

Благодарение на проекта 46 деца от детски градини и 53 ученици получиха по-добри условия за развитие. За децата със СОП бяха създадени специализирани програми и открити уроци, мини артателиета и клубове по интереси развиваха различни техни дарби. Проведоха се и четири съвместни дейности с ПУ „Николай Палаузов“. Чрез специализирани обучения 105 специалисти с педагогически функции, учители, логопеди, психолози, рехабилитатори и театрали повишиха квалификацията си, а 38 бяха ангажирани за работа по проекта.

В създадената лаборатория за родители участниците имаха възможност да споделят опит и да получават подкрепа. Под формата на неформални срещи, тренинги и консултации родителите на деца със СОП ползваха практически съвети за включване на децата в учебния процес и в детските общности. Лабораторията се реализира от „Център за приобщаващо образование – София”, който предоставяше подкрепа в продължение на девет месеца.

Слънчева и празнична атмосфера по време на финалното събитие внесоха изпълненията на деца от ЦДГ „Младост”, ЦДГ „Мечо Пух” и бивши възпитаници на ОДЗ „Дъга”. Специална изненада за малчуганите беше красиво украсена торта – лично поднесена  и наречена от кмета Таня Христова в края на вечерта. Пясъчно послание в торбичка – символ на безкрайната доброта и любов, е комплиментът, който всеки от присъстващите получи за спомен.

Проектът „Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово” бе финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Общата му стойност е 370 525, 76 лева. Дейностите стартираха на 2 ноември 2011 г., а срокът за изпълнението им беше 24 месеца. Община Габрово си партнираше с ОДЗ „Първи юни”, ПУ „Николай Палаузов”, Тракийски университет, ДИПКУ – Стара  Загора, Сдружение „Равен старт 2008”, Фондация „Грижи за деца с увреждания”. http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2936

http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2928 - Да бъдем заедно на финала на „Повече ЗаЕдно”!


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерство на образованието и науката.”


Сензорна стая помага в терапията на деца със СОП

Сензорна стая за терапия на деца със специални образователни потребности работи в ОДЗ „Първи юни”. Детското заведение разполага със специализирана група, в която се водят занимания на деца със СОП.

Сензорният кът е обзаведен с воден кът с кула, ултравиолетов панел, прожектор, плазма лампа, звездно небе, меки модули, килимчета и други аксесоари, които развиват сетивността и възприятията.

Придобивката е резултат от проект „Повече ЗаЕдно”, който Община Габрово реализира в партньорство с ПУ „Николай Палаузов”, Тракийски университет, ДИПКУ – Стара  Загора, Сдружение „Равен старт – 2008” и Фондация „Грижи за деца с увреждания”.

Освен за почивка, сензорните стаи се използват и за стимулиране на развитието, както и за подпомагане на образователния и възпитателния процес при децата. Терапевтичните сеанси се водят от специалисти, които са преминали практическо обучение.

По време на проекта е създадена лаборатория за родители, в която участниците могат да споделят опит и да получават подкрепа. В помощно училище „Николай Палаузов“ е оборудвана зала за психомоторика. Закупени са методически и дидактически материали. Благодарение на проекта 46 деца и 53 ученици получиха по-добри условия за развитие чрез различни занимания в 15 ресурсни кабинета. http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2959


Връзката с природата – фактор за пълноценното развитие на децата със СОП

Изпълнено с положителни емоции преживяване сред природата имаха в края на месец юли габровски деца със специални образователни потребности. Заедно със своите родители те се качиха в местността Градище над града, за да се докоснат до чистия въздух, да играят и да се запознаят с различни животни и растения. В екоинициативата се включиха възпитателите от Фондация „Грижи за деца с увреждания” и Сдружение „Равен Старт – 2008”, които са партньори на Община Габрово в изпълнението на проект „Повече ЗаЕдно”.

По време на престоя си в живописното място групата разгледа обитателите на зоологическата градина и похапна сладко на пикник в поляната сред прохладната борова гора. Децата имаха възможност да посетят и Народната астрономическа обсерватория и планетариум, в близост до Градище. Там, за кратко, те се потопиха във Вселената, разглеждайки звездното небе, Слънцето, Луната, планетите и техните спътници.

Излетът предизвика голям интерес сред участниците, които си обещаха много скоро да реализират още подобни инициативи. Съвместните дейности с деца със специални образователни потребности, техните родители и възпитатели са насочени към изграждане на връзки и отношения, както с природата и околната среда, така и между тях самите. Това допринася за цялостния процес на социализация на децата. http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2679


Осем ателиета развиват дарбата на ученици със специални потребности

Занимания по интереси подпомагат социализацията на габровските ученици със специални образователни потребности, развивайки техните таланти. През учебната 2012/2013 година по проект „Повече ЗаЕдно” в общинските училища са създадени осем ателиета, които допринасят за бъдещата професионална ориентация на децата.

Занятията се ръководят от обучени педагози по разработени от тях специализирани програми, според индивидуалните нужди на учениците. В ателиетата те рисуват, апликират, моделират, изработват тематични пана от природни и отпадъчни материали. В творческия процес с удоволствие се включват и родителите.

Инициативата има за цел да се разширят интересите и талантите на всяко дете със СОП. Заниманията подобряват координацията, социалните умения и способностите за работа в група. Преодоляват се различията и се постига влияние чрез позитивни ролеви модели. Дейностите се провеждат в обзаведените по проекта ресурсни кабинети. До момента в ателиетата по интереси са се включили 46 интегрирани ученици. http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2612


Терапия чрез изкуство за децата със специални образователни потребности

Различни форми на изкуство, сред които рисуване, музика, приказки, танц, игра с кукли, занимават децата със специални образователни потребности в създадените по проект „Повече ЗаЕдно” осем мини артателиета.

Артерапията се прилага в детските градини, посещавани от деца със специфични затруднения, и е насочена към развиване на фината моторика, структуриране на пространството и обогатяване на усещанията. Обучени педагози и куклени актьори работят активно, както за повишаване на знанията и уменията на децата, така и за ускоряване процеса на социализацията им в общността.

В театралните ателиета куклата играе основополагаща роля в света на детето. Играейки с нея, то се интегрира към връстниците си. Срещата с куклата, нейното оживяване, атрактивното й излъчване, впечатлителния и въздействащ глас, отключват желанието за игра и общуване.

От края на месец февруари 2013 г. артателиетата провеждат открити уроци, на които, в присъствието на родители и гости, децата демонстрират постиженията си. Благодарение на допълнителната работа на специалистите, малчуганите разкриват своите артистични заложби, развиват музикалните си дарби и танцувални възможности. http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2502


Лаборатория за родители дава подкрепа в обучението на деца със специални образователни потребности

Полезни практически съвети получиха майки и бащи на деца със специални образователни потребности от Габрово в създадената по проект „Повече ЗаЕдно” лаборатория за родители.

В периода юли 2012 г. – април 2013 г. лабораторията бе водена от специалисти на Център за приобщаващо образование – гр. София. В зависимост от потребностите на близките на деца със СОП, с тях се проведоха групови срещи и индивидуални консултации с психолог и с логопед.

Каква подкрепа би могъл да дадеш и да получиш за детето си и за теб самия? Как приемат педагозите в училище и в детската градина интегрирането на „специалните” деца? Как да направим общуването с учителите и терапевтите ефективно и пълноценно? Какви са нагласите на обществото и какви са начините да направим средата, в която живее детето със специални потребности по-достъпна? Какви са силните страни на децата и на родителите? Това са само част от въпросите, които бяха дискутирани в лабораторията за родители, чиято основна цел е да подобри партньорството със специалистите и учителите, работещи с децата, както и да спомогне за комуникацията със самите деца и с останалите членове на семейството и общността.

От 19 април 2013 г. лабораторията за родители ще водят представители от двете организации на родители на деца със СОП в Габрово – Сдружение „Равен старт – 2008” и Фондация „Грижи за деца с увреждания”. Ще се провеждат групови и индивидуални срещи, както и консултации с психолог. Телефони за контакт: Тинка Сапунджиева – 0899 963 777, Росица Чернева – 0878 619 698. http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2442


Психолози, родители и учители „ЗаЕдно” за децата със специални потребности

При изключителен интерес премина форумът по проблемите на интегрирането и приобщаването на деца със специални образователни потребности. Събитието се състоя в петъчния 29 март под мотото „Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията”.

Актуалната тема привлече над 130 директори, педагози от училища и детски градини, психолози, ресурсни учители, социални работници, студенти от Технически университет – Габрово, родители, журналисти и представители на институции от общината.

Опит в общуването при деца с проблемно поведение, както и съвременни методи и подходи за работа с тях, споделиха Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология и Анет Маринова – психолог, клиничен социален работник и психотерапевт. Презентациите им провокираха дискусия, в която гледни точки защитиха учители, родители и специалисти.

Екипът на Център за приобщаващо образование, София представи резултатите от организираната лаборатория за родители. Експертите акцентираха върху необходимостта от системна работа с родителите на деца със СОП и нуждата от непрекъснати усилия от страна на всички заинтересовани страни за промяна на обществените нагласи по тази тема. Специален акцент на срещата бе изложба с творби на деца със СОП, изработени в артателиетата в детските градини и ателиетата по интереси в училищата.

Проведеният форум е част от информационна кампания по проект „Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово“.

Разработката се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата й стойност е 370 525, 76 лева, а периодът за реализация – 24 месеца.  http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2357


Форум за децата със специални образователни потребности

Целодневен форум по проблемите на интегрирането и приобщаването на деца със специални образователни потребности под мотото „Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията” ще се проведе на 29 март 2013 г. в Габрово.

Събитието има за цел да подпомогне процеса за промяна в обществените нагласи, трудно приемащи различието. То е част от информационна кампания по проект „Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово“.

Форумът ще започне в 10:00 часа с лекция на клиничния психолог Весела Банова от сдружение „Дете и пространство“, която ще говори за общуването при проблемно поведение. От 13:30 часа психологът Анет Маринова ще разкаже за различни практики по случаи в училище при деца със специални образователни потребности. Предвидена е и лаборатория за родители от 15:30 часа, водена от Център за приобщаващо образование.

Проект „Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово” се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата му стойност е 370 525, 76 лева, а периодът за реализация – 24 месеца.

Дейностите включват комплекс от интегрирани мерки за осигуряване на целенасочена подкрепа и грижа за деца и ученици със специални потребности. Процесът е насочен както към учители и възпитатели, така и към родителите. Целта е да бъде създадена функционираща подкрепяща среда за подпомагане образователния процес на децата със СОП. От съществено значение е приобщаването на родителите, промяната на обществените нагласи и интегрираното образование.

Домакин на форума ще бъде хотел „Балкан”. Входът е отворен за медии и за всички заинтересовани страни.  http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2335


„Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията”

Община Габрово изпълнява проект „Повече ЗаЕдно – Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/ в Община Габрово“ в партньорство с ОДЗ „Първи юни”, ПУ „Н. Палаузов”, Тракийски университет, ДИПКУ  - Стара Загора, Сдружение „Равен старт- 2008”, Фондация Грижи за деца с увреждания.

За подпомагане на процеса за промяна в обществените нагласи, трудно приемащи различието, по проекта започва провеждането на специализирана медийна кампания, в рамките на която ще бъде проведен и форум по проблемите на интегрирането и приобщаването на деца със СОП.

Форумът под мото „Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията” ще бъде проведен на 29 март 2013 г. в хотел „Балкан“, като в него ще участват водещи експерти по проблемите на приобщаването на деца със СОП, представители на целевите групи, медиите и всички заинтересовани страни.

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта до момента обхващат:

- Обучени са 105 специалисти за работа с деца със специални образователни потребности;

- Създадена е „Лаборатория за родители” - изготвени и попълнени са въпросници за родители на деца със СОП; проведени са две фокус-групи с 18 родители на деца със СОП;  изготвен е Анализ на потребностите на родителите на деца със СОП. Лабораторията функционира 2 пъти месечно, като се провеждат групови и индивидуални срещи с психолог и логопед.;

- Сключени са 6 договора с изпълнители след провеждане на обществени поръчки;

- Назначени са 38 специалисти за работа с деца със СОП – специалисти с педагогически функции в детските градини и училища, ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори, театрали.;

- 15 ресурсни кабинети са оборудвани и на дидактически и методически материали;

- Създадена е специализирана библиотека;

- Оборудвана е  зала за психомоторика на територията на ПУ „Н.Палаузов“;

Общата стойност на проекта възлиза на 370 525,76 лева безвъзмездна финансова помощ, периодът на реализацията е 02.11.2011г. – 02.11.2013г. Проектът предвижда комплекс от интегрирани мерки за осигуряване на целенасочена подкрепа и грижа за деца и ученици със специални потребности, към техните учители и възпитатели, както и към техните родители. Целта е след неговото реализиране да бъде създадена функционираща подкрепяща среда за подпомагане образователния процес на децата със СОП. От съществено значение е и както приобщаването на родителите към този процес, така и промяната на обществените нагласи в положителна посока относно приемане на различието, толерантността, както и на интегрираното и включващото образование.

http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2283


Стартират дейностите в училищата и детските градини по проект „Повече ЗаЕдно”

На 20 ноември 2012 г. в ритуалната зала на Община Габрово се проведе официално информационно събитие, с което се отбеляза стартиране изпълнението на дейност 6.2 „ЗаЕдно в детските градини” и дейност 6.3 „ЗаЕдно в училищата” по проект BG051РО001-4.1.04-0104 „Повече ЗаЕдно - подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово”.

На информационното събитие присъстваха партньори, медии, целеви групи и представители на заинтересованите страни. Представени бяха ключовите дейности по проекта, постигнатите до момента резултати от изпълнението им, оповестиха се предстоящите дейности и очаквани резултати.


Работна среща по проект „Повече ЗаЕдно”

На 5 октомври 2012 г. в ритуалната зала на Община Габрово се проведе работна среща с директори на детски и учебни заведения и партньорите по проект  BG051PO001-4.1.04-0104 „Повече ЗаЕдно – Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово”.

На срещата бяха представени изпълнените до момента дейности:

Ø      проведено обучение в периода март - юли 2012 г. от специалисти от ДИПКУ, Тракийски университет, Стара Загора на педагози от детски градини и училища, психолози, логопеди, ресурсни учители, рехабилитатори;

Ø      обучени 105 специалисти за работа с деца със специални образователни потребности;

Ø      избран изпълнител и старт на лаборатория за родители;

Ø     проведено проучване сред родителите на деца със специални образователни потребности в община Габрово и проведени фокус групи в рамките на лабораторията за родители;

Ø      проведена процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на мерки за публичност, провеждане на специализирана медийна кампания и логистика в рамките на проект BG051PO001-4.1.04-0104 „Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово” и сключени договори с двама изпълнители  по отделните обособени позиции;

Ø      проведена процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка на оборудване, материали и консумативи по тир обособени позиции в рамките на проект BG051PO001-4.1.04-0104 „Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово” и предстоящо сключване на договори с избрани подизпълнители за три обособени позиции.

Дадена беше възможност на присъстващите да изразят мнения за проведените и изпълняваните към момента дейности по проекта с цел изясняване на възникнали проблеми в процеса на работа.

    

Важен момент в срещата беше обсъждането на предстоящото изпълнение на дейност 6.2 „ЗаЕдно в детските градини” и  дейност 6.3 „ЗаЕдно в училищата” и необходимостта от почасово ангажиране на обучени специалисти за изпълнение на дейностите по интегриране на деца със специални образователни потребности.

Предвид предстоящия подбор на лица за работа по проекта е подготвено и изпратено до всички директори на детски градини и училища, както и до партньорите по проекта, уведомително писмо, в което са описани задължителните документи, придружено от образец на заявление.

Същите са достъпни тук


Стартира лаборатория за родители

http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/1786

Стартира изпълнението на дейност 6.1 Създаване на „Лаборатория за родители” по проект BG051PO001-4.1.04-0104 „Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Лабораторията за родители ще се реализира от Център за приобщаващо образование, с който е подписан договор за изпълнение след като беше избран за изпълнител при проведената процедура  по Закона за обществените поръчки.

„Лаборатория за родители”:

Ø      предвижда интензивна работа с родителите на деца със СОП на база на изготвен анализ на потребностите;

Ø      ще даде възможност на  участниците да се запознаят с други родители, да споделят и обменят опит и да получат необходимата подкрепа, като под формата на неформални срещи, тренинги и консултации, предостави на родителите полезни практически съвети за включване на децата в учебния процес и в детските общности на връстници - в училище, в квартала, по интереси;

Ø      ще се провежда два пъти месечно, като при  необходимост ще бъдат осигурени консултации със специалисти, които да подпомагат работата по конкретни казуси.

„Лаборатория за родители” ще стартира с проучване и анализ на потребностите на родителите на деца със специални образователни потребности в община Габрово. За получаване на коректна информация за нуждите е необходимо анализирането на актуални данни, за получаването на които ще бъде проведено проучване. На тази база ще бъде изготвен план за тематични срещи.

За нуждите на проучването е подготвен въпросник и ще бъдат проведени две фокус групи. Въпросникът може да бъде попълнен от заинтересованите родители в общината до 10 септември 2012 г.

Екипът на лабораторията за родители работи в сътрудничество с Ресурсен център - Габрово и с партньорите по проекта - ОДЗ “Първи юни”, ПУ “Николай Палаузов“, Сдружение “Равен старт 2008“, Фондация “Грижи за деца с увреждания“, където въпросникът може да бъде получен и попълнен на хартия .

Същият може да бъде изтеглен и ТУК, както и да бъде попълнен директно на сайта на Сдружение „Център за приобщаващо образование” www.cie-bg.eu

Он-лайн линк:  http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl?_state=AboutUs&aboutus.ID=51&o=8;o=3&FatherID=3

Благодарим на всички родители, които ще попълнят въпросника.

Отговорите ще дадат необходима и ценна информация за опита и нуждите на родителите на деца със специални образователни потребности. Съдържанието на отговорите ще бъде ползвано единствено за нуждите на анализа при пълна конфинденциалност и съхраняване на предоставената лична информация.

За допълнителна информация:

Маргарита Аспарухова

„Център за приобщаващо образование”

E-mail  m.asparuhova@cie-bg.eu

Тел.  0885726921

www.cie-bg.eu

Община Габрово спечели проект


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката.”

 

„И аз имам семейство“ „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”