Уважаеми съграждани,

Във връзка с наближаването на фазата, при която ще провеждате своите Общи събрания за приемане на решение за участие в Процедурата, и постъпили въпроси ( за което благодарим) Ви обръщаме внимание, че в указанията под черта в Приложение 8 е заложено следното 

"Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя под протоколните решения." 

Това визира финалния подпис на протокола 

Председател на УС/Управител: ……………………………………………………………………

                                                                                   /име, фамилия и подпис/

като според указанието подписа следва да се положи пред Нотариус

Присъединяване на нечленуващи в Сдружение на собствениците, самостоятелни обекти Присъединяване на нечленуващи в Сдружение на собствениците, самостоятелни обекти