Проект – № 101091212 „Зелено овластяване на младежите – зелени професии за по-зелена Европа“ с акроним Green Youth Empower (Green Youth Empowerement: Green Jobs for Greener Europe)

Финансиране – Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ 2021 – 2027 г. на ГД „Правосъдие“ към Европейската комисия (Citizens, Equality, Rights and Values Programme – CERV)

*Програмата се администрира от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)

Обща стойност – 148 000.00 евро

Бюджет за Община Габрово – 15 500.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 24 месеца (1 декември 2022 г. – 30 ноември 2024 г.)

Участници в проектаБизнес инкубатор Кочевие, публична институция за предприемачество, образование и други дейности, Словения (координатор); Социална кооперация „Фарси просимо“, Италия; Окръг Харгита, Румъния; Община Уйсилваш, Унгария; Община Агия, Гърция; Община Габрово, България; Община Кокс, Испания

Водеща идея

Активното участие на младите хора в процеса по изграждане на Европейската зелена сделка, както и овластяването им да развиват умения за заетост в полза на екологичната трансформация, би повишило разбирането на младежите за въздействието на кризите от здравен, икономически и социален характер. Проектът ще представи маршрут за сътрудничество между младежи от седем европейски града.

Обща цел

Насърчаване на дебата между младите хора и участието им във вземането на решения относно зеления преход в Европа и екологичните политики на местно, национално и международно ниво чрез участие в семинари, конференции и дебати във всеки един от градовете партньори.

Специфични цели

 • Сътрудничество, обмяна на опит, междукултурен диалог и съвместен размисъл между младежи от различни социални групи в страни – членки на ЕС;
 • Насърчаване на участието на младите хора в дебати и открити дискусии в процеса на правене на публични политики относно зелената сделка;
 • Насърчаване на ангажираността на младежите в демократичния живот на Европейския съюз и повишаване на осведомеността за общите европейски ценности;
 • Проучване на различни модели за осъществяване на планираните идеи.

Цел на Община Габрово

Община Габрово има отговорност да организира публично събитие на тема „Младежите като лидери в зеления преход“. Форумът ще се фокусира върху ролята на младите хора в процеса по насърчаване на зеления преход и споделянето на европейски ценности. Участниците ще обсъждат как младежите могат да допринесат в процеса на екологичен преход и каква би могла да бъде личната им роля в него. Съдържанието ще включва следните:

Основни дейности

 • Открит дебат между партньорите в проекта за ролята на младежта в процеса на осъществяване на зелен преход;
 • „Creative LAB“ – мозъчна атака на идеи и предложения за анализ сред всички участници относно собствените виждания за лидерство в зеления преход;
 • Семинар „Младежка зелена сила“ – споделяне на идеи за силни и слаби страни в процеса на зелен преход.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Популяризиране на европейските политики за климата, околната среда и зелената сделка сред младите хора;
 • Търсене на възможности за реализиране на екологични идеи на младежите сред местни партньори;
 • Възможност за изява на младите хора;
 • Подбор на добри практики.

Публикации

Гости от 7 държави обмениха опит с Габрово за зелените политики

Младежки проект насърчава зеления преход

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Изграждане на европейски диалог за увеличаване на младежкото участие в извънградските райони“ (PLACE OUT)