ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет
+359 66 809 371
Стая 103
Кметове на кметства
Дирекция „Устойчиво развитие“
Заместник‐кмет „Образование, социални дейности, култура и туризъм“
Отдел „Култура, туризъм, протокол и международно сътрудничество“
Дирекция „Образование и социални дейности”
Заместник‐кмет „Строителство, инфраструктура и екология“
Дирекция „Инфраструктура и екология”
Секретар
Кметски наместници
Отдел „Информационни и комуникационни технологии“
Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
Заместник‐кмет „Устройство на територията“
Дирекция „Устройство на територията”
Заместник‐кмет „Финанси и собственост“
Дирекция „Финансовo-счетоводна”
Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”
Дирекция „Местни данъци и такси”
Общински инспекторат
Главен архитект
Звено „Вътрешен одит"