ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет
+359 66 809 371
Стая 103
Кметове на кметства
Отдел „Проекти и икономическо развитие“
Заместник‐кмет „Образование, социални дейности, култура и туризъм“
Отдел „Култура и туризъм“
Дирекция „Образование и социални дейности”
Заместник‐кмет „Строителство, инфраструктура и екология“
Дирекция „Инфраструктура и екология”
Секретар
Кметски наместници
Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
Заместник‐кмет „Устройство на територията“
Дирекция „Устройство на територията”
Заместник‐кмет „Финанси и собственост“
Дирекция „Финансовo-счетоводна”
Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”
Дирекция „Местни данъци и такси”
Общински инспекторат
Главен архитект
Отдел „Протокол и връзки с обществеността”
Отдел „Информационни и комуникационни технологии“
Звено „Вътрешен одит"