РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

КМЕТ на с. Поповци

0886 067 190
06714/2210
popovci@gabrovo.bg

ТЕОДОРА ГИНКОВА ТОМОВА

КМЕТ на с. Враниловци

06713 2210
vranilovci@gabrovo.bg

РУМЯНА РУСЕВА КУШЕВА

Кмет на с. Гергини

06714 2410
gergini@gabrovo.bg

МАРИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

Кмет на с. Гъбене

06712 2210
gabene@gabrovo.bg

ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ

Кмет на с. Драгановци

06718 2210
draganovci@gabrovo.bg

ВАСЯ ПАРАШКЕВОВА МИХАЙЛОВА

Кмет на с. Донино

06710 2210
donino@gabrovo.bg

АНА ИВАНОВА БОЯНОВА

Кмет на с. Жълтеш

06716 2210
jultesh@gabrovo.bg

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

Кмет на с. Музга

06712 2410
muzga@gabrovo.bg

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БОШНАКОВА

Кмет на с. Новаковци

06718 2281
novakovci@gabrovo.bg

ДИЯНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

Кмет на с. Чарково

066 803770
charkovo@gabrovo.bg

КОЬО КЪНЧЕВ КОЕВ

Кмет на с. Яворец

06739 2210
yavorec@gabrovo.bg