МАРИЯНА ВЪЛЧЕВА КОСТАДИНОВА

Директор

066 818 334
mkostadinova@gabrovo.bg
Стая 501

МОМЧИЛ ИВАНОВ КОРНАЗОВ

Главен Експерт

066 818 334
kornazova@gabrovo.bg
Стая 501

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ГУТЕВА

Старши експерт

066 818 365
aguteva@gabrovo.bg
Стая 401

МАКСИМ МАРИНОВ МАРИНОВ

Старши експерт

365
m.marinov@gabrovo.bg
Стая 401

ТИНКА НИКОЛОВА БРАТОВА

Главен специалист

066 818 371
tbratova@gabrovo.bg
Стая 602

ИВАНКА РАДЕВА ПЕТКОВА

Старши специалист

066 818 336
i.radeva@gabrovo.bg
Стая 401

РУМЯНА КОСТОВА ПЕНЧЕВА

Старши специалист

066 818 308
r.pencheva@gabrovo.bg
Стая 604

МИЛКО ЙОРДАНОВ НИКОВ

Старши специалист

066 818 321
m.nikov@gabrovo.bg
Стая 603

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ЙОЗОВА

Старши специалист

066 818 395
v.yozova@gabrovo.bg
Стая 703

ЖАНА РУСЕВА БАСТРЕВА

Главен Експерт

066 818 311
zhana.bastreva@gabrovo.bg
Стая 330

ВАЛЕНТИНА МИТЕВА КОЛЕВА

Главен Експерт

066 818 311
v.koleva@gabrovo.bg
Стая 330

МАРИЯ ИВАНОВА РАДОЙЧЕВА

Главен Експерт

066 818 311
maria.radoycheva@gabrovo.bg
Стая 330
Отдел "Околна среда и води"
Отдел "Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения"