МОМЧИЛ КОРНАЗОВ

Главен Експерт
Стая 501

АНЕЛИЯ ГУТЕВА

Старши експерт
Стая 401

ВИОЛЕТА ЙОЗОВА

Старши специалист
Стая 703

БОНЧО ЦАНЕВ

Старши специалист
Стая 602

ЛЮБОМИР ЛАЛЕВ

Главен специалист
Стая 703
Отдел "Околна среда и води"
Отдел "Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения"