МАРИЯНА КОСТАДИНОВА

Директор

066 818 334
mkostadinova@gabrovo.bg
Стая 501

МОМЧИЛ КОРНАЗОВ

Главен Експерт

066 818 334
kornazova@gabrovo.bg
Стая 501

АНЕЛИЯ ГУТЕВА

Старши експерт

066 818 365
aguteva@gabrovo.bg
Стая 401

МАКСИМ МАРИНОВ

Старши експерт

365
m.marinov@gabrovo.bg
Стая 401

МИЛКО НИКОВ

Старши специалист

066 818 321
m.nikov@gabrovo.bg
Стая 603

ВИОЛЕТА ЙОЗОВА

Старши специалист

066 818 395
v.yozova@gabrovo.bg
Стая 703

ЖАНА БАСТРЕВА

Главен Експерт

066 818 311
zhana.bastreva@gabrovo.bg
Стая 330

МАРИЯ РАДОЙЧЕВА

Главен Експерт

066 818 311
maria.radoycheva@gabrovo.bg
Стая 330
Отдел "Околна среда и води"
Отдел "Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения"