МАРИЯ ИВАНОВА ЙОЗОВА

Директор

066 804 776
0888 778 099
m.iozova@gabrovo.bg
Стая МДТ

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

Главен Експерт

066 860 407
d.angelov@gabrovo.bg
Стая МДТ

МАЯ МИХАЙЛОВА ГАНЧЕВА

Старши счетоводител

066 985 171
Стая МДТ

МАРГАРИТА ДОНЧЕВА ВАСИЛЕВА

Главен специалист

066 804 775
Стая МДТ

КРИСТИНА ПАВЛИНОВА КРЪСТЕВА-ЦАНЕВА

Главен специалист

066 804 775
Стая МДТ

МАРИАНА ВЕНЕЛИНОВА ХРИСТОВА

Младши експерт

066 804 775
Стая МДТ

ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА ЛОЗАНОВА

Главен специалист

066 804 775
Стая МДТ

ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ БЕШЕВ

Старши експерт

066 860 407
Стая МДТ

БРИГИТА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

Старши специалист

066 804 775
Стая МДТ

НАДЕЖДА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Старши експерт

066 804 775
Стая МДТ

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

Старши специалист

066 985 171
Стая МДТ

АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАЙЧЕВА

Старши специалист

066 985 171
Стая МДТ

ИВАНИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

Изпълнител - касиер

066 804 775

РЕНА МИТКОВА ХРИСТОВА

Главен специалист

066 985 171

ЕЛКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

Старши специалист

066 804 775
Стая МДТ

Мариела Ивайлова Трифонова

Старши специалист

+359 66 804 775
Стая МДТ

Христина Пламенова Нешева

Старши специалист

066 804 775
Стая МДТ