СОНЯ КОРНАЗОВА

Директор
Стая 301

ТЕОДОРА ПАВЛОВА

Старши експерт
Стая 313

ВИОЛЕТКА ХРИСТОВА

Старши специалист
Стая 306

ТАТЯНА ТОДОРОВА

Старши специалист
Стая 306

ВАЛЕНТИНА БОТЕВА

Главен специалист
Стая 302
Отдел "Архитектура и административен контрол на строителството"
Отдел "Устройствено планиране"