СЕВДАЛИНА НЕНКОВА

Директор
Стая 3

Яна Христова

Началник на Областен екип по приемна грижа
Стая 317

Галина Пенчева

Социален работник
Стая 317

Даниела Ганчева

експерт по закона за личната помощ
Стая ЦАО
Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”
Отдел „Социални дейности и здравеопазване”