ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЯТКОВА-ИВАНОВА

Главен Експерт

066 818 399
pcviatkova@gabrovo.bg
Стая 2

ИВЕЛИНА ЙОНЧЕВА ИВАНОВА

Главен Експерт

066 818 442
iivanova@gabrovo.bg
Стая 8

МИЛКА ХРИСТОВА ПРОДАНОВА

Главен Експерт

066 818 442
mprodanova@gabrovo.bg
Стая 8

ПАВЛИНА ДОНЕВА МАКАШЕЛОВА

Главен Експерт

066 818 381
obrazovanie@gabrovo.bg
Стая 4

ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА

Главен Експерт

066 818 399
z.pencheva@gabrovo.bg
Стая 2

КАТЯ ДАНЧЕВА РОБОВА

Главен Експерт

066 818 381
k.robova@gabrovo.bg
Стая 4

ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА УМНИКОВА

Секретар /МК/

066 818 319
prevencia@gabrovo.bg
Стая 6

НИКОЛАЙ БОЙКОВ ПЕНОВ

Главен Експерт

066 818 343
n.penov@gabrovo.bg
Стая 5

ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ЧОМАКОВА-СТЕФАНОВА

Старши експерт

066 818 343
p.stefanova@gabrovo.bg
Стая 5

Даниела Иванова Пенева

Старши експерт

+359 66 818 390
d.peneva@gabrovo.bg
Стая 1