ПЕТЯ ЦВЯТКОВА-ИВАНОВА

Главен Експерт

066 818 399
pcviatkova@gabrovo.bg
Стая 2

ИВЕЛИНА ИВАНОВА

Главен Експерт

066 818 442
iivanova@gabrovo.bg
Стая 8

МИЛКА ПРОДАНОВА

Главен Експерт

066 818 442
mprodanova@gabrovo.bg
Стая 8

ПАВЛИНА МАКАШЕЛОВА

Главен Експерт

066 818 381
obrazovanie@gabrovo.bg
Стая 4

КАТЯ РОБОВА

Главен Експерт

066 818 381
k.robova@gabrovo.bg
Стая 4

ГАБРИЕЛА УМНИКОВА

Секретар /МК/

066 818 319
prevencia@gabrovo.bg
Стая 6

НИКОЛАЙ ПЕНОВ

Главен Експерт

066 818 343
n.penov@gabrovo.bg
Стая 5

ПЕТЯ ЧОМАКОВА-СТЕФАНОВА

Старши експерт

066 818 343
p.stefanova@gabrovo.bg
Стая 5
Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”
Отдел „Социални дейности и здравеопазване”