ДЕНИЦА ВАЧКОВА

Началник отдел
Стая 1

ПЕТЯ ЦВЯТКОВА-ИВАНОВА

Главен Експерт
Стая 2

ИВЕЛИНА ИВАНОВА

Главен Експерт
Стая 8

ВЕРОНИКА ПРОЙНОВА

Старши Експерт
Стая 2

АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ

Главен експерт
Стая 8

СИМОНА ИВАНОВА

Старши експерт
Стая 2