ГЕОРГИ ПЕТКОВ

КМ.НАМЕСТНИК Армените

МАРИЯНА АТАНАСОВА

КМ.НАМЕСТНИК Баланите

НИКОЛАЙ МИХОВ

КМ.НАМЕСТНИК Борики

ИЛИЯНА АНДРЕЕВА

КМ.НАМЕСТНИК Гръблевци

РАЙКО ЛАЛЕВ

КМ.НАМЕСТНИК Дебел дял

ИВА ГЪДЕВА

КМ.НАМЕСТНИК на с. Донино

ПЕНКА ПЕТРОВА

КМ.НАМЕСТНИК Думници

АНА БОЯНОВА

КМ.НАМЕСТНИК на с. Жълтеш

ПЕНКА КАЗАКОВА

КМ.НАМЕСТНИК Здравковец

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА

КМ.НАМЕСТНИК на с. Музга

ТОДОРКА МИРЧЕВА

КМ.НАМЕСТНИК Зелено дърво

ДИМИТРИНКА БОШНАКОВА

КМ.НАМЕСТНИК на с. Новаковци

ТЕОДОРА ТОМОВА

КМ.НАМЕСТНИК Златевци

ДИЯНА КОЛЕВА

КМ.НАМЕСТНИК на с. Чарково

ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА

КМ.НАМЕСТНИК Кметовци

ХРИСТО КОЙЧЕВ

КМ.НАМЕСТНИК Кози рог

ГЕОРГИ ВАНКОВ

КМ.НАМЕСТНИК Мичковци

ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА

КМ.НАМЕСТНИК Райновци

ПЕТКО ЧЕРВЕНСКИ

КМ.НАМЕСТНИК Стоевци

ТЕОДОРА МЯНКОВА

КМ.НАМЕСТНИК Трънито

ИВАЙЛО МАРКОВ

КМ.НАМЕСТНИК на с. Драгановци

ИННА ЦАНЕВА

КМ.НАМЕСТНИК на с. Гергини

МАРИНА ТОДОРОВА

КМ.НАМЕСТНИК на с. Гъбене

ТЕОДОРА ТОМОВА

КМ.НАМЕСТНИК на с. Враниловци

ПЕНКА ПЕТРОВА

КМ.НАМЕСТНИК Лесичарка