Защо Община Габрово е добро място за работа?

… защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
… защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
… защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
… защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Габрово.
… защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
… защото като работодател Община Габрово ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
… защото си струва да работиш в полза на града, в който си избрал да живееш. 

 


25 май 2021

Военно окръжие – Габрово набира кандидати за 40 вакантни длъжности за войници във военно формирование Горна Малина

19 май 2021

Община Габрово набира кандидати за длъжността гледач на кучета в Приют за безстопанствени животни

18 май 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Счетоводен“

17 май 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност младши експерт в отдел „Обществени поръчки и концесии“ по трудово правоотношение

14 май 2021

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност младши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“

13 май 2021

Конкурс за длъжността директор-дирекция “Общинска собственост и стопанска дейност" - Община Габрово

7 май 2021

Община Габрово обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Социални дейности и здравеопазване"

25 януари 2021

Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

22 юли 2019

Прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ