• Притежавате амбиция за професионално развитие в областта на управлението на културни институции.
 • Желаете да бъдете част от съвременните тенденции и концепции при организация и провеждане на събития.
 • Уверени сте, че с Вашите качества, знания и умения успешно ще планирате, организирате и провеждате събития.
 • Отговорни сте и се стремите към кариерно израстване.
 • Убедени сте, че първата стъпка към успешния проект е работещият в синхрон екип.
 • Владеете английски език на разговорно ниво.
 • Отстоявате решенията си.
 • Мотивирани сте да бъдете част от развитието на културен институт с изключително значение за град Габрово.

 

Община Габрово Ви кани да заявите Вашата кандидатура

за длъжността ръководител на Дом на културата „Емануил Манолов“ – град Габрово

 

 • Вашата роля:

- организация, ръководство и контрол върху цялостната дейност на Дом на културата „Емануил Манолов“ – Габрово;

- отговорност за сценичните пространства и организацията на творческата дейност в ДК „Емануил Манолов“ и зала „Възраждане“;

- създаване и реализация на идейни концепции;

- фокус върху модерните тенденции в развитието на културния сектор;

- развитие и популяризиране потенциала на ДК „Емануил Манолов“ като средище за културни събития;

- управление и стопанисване на имуществото на ДК „Емануил Манолов“;

- управление на административни процеси в Дома на културата и в зала „Възраждане“ – планове за развитие, устойчивост и за управление на човешките ресурси.

 

 • Вашите компетенции:

- висока степен на мотивация;

- комуникационна култура;

- комуникативни компетентности;

- работа в екип;

- дигитални умения;

- владеене на английски език на разговорно ниво;

- владеене на друг чужд език е предимство.

 

 • Нашето предложение за Вашето развитие:

- брутна работна заплата – 4200.00 лева;

- осигуряване на общинско жилище, ако избраният кандидат живее в населено място от друга област;

- гъвкавост на работното време;

- работно облекло в размер на 300.00 лв.;

- ваучери за храна;

- професионално развитие;

- изява на Вашите идеи и концепция;

- възможности за обучение;

- динамична работна среда.

 

 • Очакваме да подадете до 20 май 2024 г. на електронна поща gabrovo@gabrovo.bg или в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3:

- мотивационно писмо, в което по-подробно да споделите интереса си към позицията;

- автобиография (CV), с която да бъдем запознати с придобитото от Вас образование и квалификации, професионален опит, знания, умения и компетенции;

- копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен.

 

 • Заявилите убедително и мотивирано кандидатурата си ще бъдат поканени на интервю, за да се представят и да изразят лично своя интерес към длъжността.
 • Най-успешно представилите се на интервюто кандидати ще участват във финалния етап от процедурата – представяне на идейна концепция за управлението и развитието на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово.

 

За повече информация може да се свържете с нас на следните телефони: 066/818-370 и 066/818-315 – отдел УЧР при Община Габрово.

Резултат от процедура по подбор за длъжността старши инспектор в Общински инспекторат Община Габрово удължава срока за заявяване на кандидатури за длъжността ръководител на Дом на културата "Емануил Манолов" - град Габрово