1 август 2012

Отговор на питане на г-н Веселин Пешев

Отговор на питане на г-н Веселин Пешев, от заседание на Общински съвет проведено на 14.06.12г.
1 август 2012

Отговор на питане на арх. Иван Николов Иванов

Отговор на питане на на арх. Иван Николов Иванов, от заседание на Общински съвет проведено на 14.06.12г.
1 август 2012

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 14.06.12г.

Отговор на питане на г-н Тинчо Димитров

Отговор на питане на г-н Тинчо Димитров, от заседание на Общински съвет проведено на 05.04.12г.

Отговор на питане на г-н Валери Василев

Отговор на питане на г-н Валери Василев, от заседание на Общински съвет проведено на 05.04.12г.

Отговор на питане на г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-н Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 05.04.12г.

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 05.04.12г.

Отговор на питане на г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-н Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 16.02.12г.

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова, от заседание на Общински съвет проведено на 16.02.12г.

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 16.02.12г.

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев, от заседание на Общински съвет проведено на 16.02.12г.

Отговор на питане на г-н Валери Василев и г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-н Валери Василев и г-н Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 26.01.12г.

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев, от заседание на Общински съвет проведено на 26.01.12г.

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 22.12.11г.

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 22.12.11г.

Отговор на питане на г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-н Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 22.12.11г.