7 февруари 2013

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 07.02.13г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н арх. Иван Николов

Отговор на питане на г-н арх. Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
22 ноември 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 18.10.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-жа Снежана Сидерова

Отговор на питане на г-жа Снежана Сидерова, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-жа Стиляна Тинчева

Отговор на питане на г-жа Стиляна Тинчева, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.
24 октомври 2012

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев, от заседание на Общински съвет проведено на 13.09.12г.

Отговор на г-н Климент Кунев - За кмет на Община Габрово

Отговор на г-н Климент Кунев - За кмет на Община Габрово, относно питане на г-жа Лена Енева, - от проведено заседание на Общински съвет на 26.07.12г.

Отговор на питане на г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-н Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 26.07.12г.

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 26.07.12г.

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева, от заседание на Общински съвет проведено на 26.07.12г.

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 26.07.12г.

Отговор на питане на г-н Веселин Пешев

Отговор на питане на г-н Веселин Пешев, от заседание на Общински съвет проведено на 26.07.12г.