Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова, от заседание на Общински съвет проведено на 16.02.12г.

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

Отговор на питане на г-н Николай Григоров, от заседание на Общински съвет проведено на 16.02.12г.

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев, от заседание на Общински съвет проведено на 16.02.12г.

Отговор на питане на г-н Валери Василев и г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-н Валери Василев и г-н Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 26.01.12г.

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев, от заседание на Общински съвет проведено на 26.01.12г.

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

Отговор на питане на г-н Любомир Линков, от заседание на Общински съвет проведено на 22.12.11г.

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева, от заседание на Общински съвет проведено на 22.12.11г.

Отговор на питане на г-н Иван Николов

Отговор на питане на г-н Иван Николов, от заседание на Общински съвет проведено на 22.12.11г.