28 април 2020

НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС УЕБ ФОРУМ 2020 - включете се в събитието

28 април 2020

Онлайн конференция и бизнес-срещи с германски фирми на тема „Нискоенергийни сгради“ ще се проведе на 12 май

22 април 2020

Земеделците вече могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори в селското стопанство

22 април 2020

„Избирам 380“ подкрепя произведеното в България

22 април 2020

4,5 млрд. лв. ресурс в полза на малкия и средния бизнес, самонаетите и за хората, които са в неплатен отпуск, ще се ангажират под формата на финансови инструменти

15 април 2020

Правителството прие постановление, с което се въвежда задължение на хранителните вериги да предлагат продукция на местни (регионални) производители

15 април 2020

Оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години ще обезпечи Фонд на фондовете

14 април 2020

Габровска търговско-промишлена палата препоръчва...

14 април 2020

Мерки на Българска банка за развитие

14 април 2020

Мерки Агенция по заетостта, Министерство на труда и социалната политика

14 април 2020

ИАНМСП предприема специални мерки за подкрепа на българските компании, които изпитват затруднения в осъществяването на своята дейност

14 април 2020

Определени са граничните пунктове, през които ще преминават „зелените коридори“ за доставка на стоки

14 април 2020

Подкрепа по схема 60:40 с ПМС № 55/30.03.2020 г.