Мерки Габрово

Национални мерки

Новини

Актуални процедури

Община Габрово и Областен информационен център събраха в секцията „Подкрепа за бизнеса“ всички мерки, от които фирмите в града ни и цялата страна могат да се възползват в извънредната ситуация, свързана с разпространението на Covid-19. Тук можете да откриете информация за мерките, които е предприела Община Габрово - освобождаване от наеми и такси на общинските имоти за периода на извънредното положение, данъчни облекчения и други, а също така и информация за националните мерки.

Линкове водят до информация за подкрепата по схема 60:40; възможностите за безлихвени кредити за защита на хора, лишени от възможността да полагат труд; за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на МСП; за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции; мерките на Фонд на фондовете, който насочва ресурс от 762 милиона лева в отговор на икономическите последици от кризата; предвидените данъчни облекчения за бизнеса и др.

Ще можете да следите ежедневно новините, насочени към бизнеса, както и да се запознаете с актуалните процедури за кандидатстване по Оперативните програми към настоящия момент.

Информацията се обновява постоянно.

В секцията Covid-19 можете да намерите информация също за социалните услуги, които Общината предлага във връзка с коронавируса, информация за доброволческите инициативи и как да се присъедините към тях, новини, важни телефони, телефони за психологическа подкрепа, информация за дарители и банкови сметки за дарения и други.