• Освобождават се от наеми наемателите на имоти - общинска собственост - заведения за хранене и развлечения, обекти за културни, образователни и творчески дейности, за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на съответните дейности до отмяна на забраната
  • Освобождават се от наеми наемателите на столове за ученическо хранене, разливочни, бюфети за ученическо хранене, стоматологични кабинети и щандове за книжарски стоки на територията на училищата - общинска собственост, за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на съответните дейности до отмяна на забраната.
  • Не се начисляват месечни такси за ползване на терени – общинска собственост за разполагане на маси и столове за сервиране на открито пред заведения за хранене, както и такси за поставяне на вендинг и кафе автомати.
  • Предплатени такси за срока на забраната, ще бъдат прехвълени към следващи дължими такси или срокът на съответното разрешително ща бъде удължен със срока на въведената забрана.
  • Отстъпка 5% от такса битови отпадъци за цялата година при плащането ѝ до 30 юни.
  • Изнесен офис на Бюрото по труда на ул. „Пенчо Постомпиров” № 19 в клуб „Съюз на слепите в България”.