• територията на град Габрово са разположени двата основни вида съдове – жълт и кафяв и два допълнителни – оранжев и зелен.

В града ни се използват и обслужват 2 369 бр. съдове за отпадъци, а на 125 точки са поставени и допълнителните оранжев и кафяв контейнер. Жълтият и кафявият контейнер са предназначени за битовите отпадъци, а оранжевият и зеленият осигуряват събирането на отпадъци от опаковки.

 

Жълт контейнер - за отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и метал!

Кафяв контейнер - за отпадъци от биологичен произход.

Оранжев контейнер – за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки.

Зелен контейнер – за стъклени опаковки.

 

Отпадък от опаковки са всички видове опаковки на хранителните и нехранителните стоки – кутии, туби, кенчета, буркани, бутилки и др. Тяхното място е съответно в оранжевия или зеления контейнер. Достатъчно е да се организираме в домовете си и да отделяме биоразградимите отпадъци от всички останали. Когато разделим органичните отпадъци в отделен съд, всички останали може да разделим и в момента, когато отидем на площадката със съдовете за отпадъци.

Разделното събиране на отпадъци е задължително!

  • Намалете обема на отпадъците като сгънете кутиите и кашоните; смачкате пластмасовите туби и бутилки.
  • В кафявия контейнер задължително изхвърляйте само био отпадъци. Не ги смесвайте с друг вид отпадък, тъй като те не подлежат на сепариране.
  • Търговските обекти са длъжни да изхвърлят разделно отпадъците си в съдовете за опаковки!

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – безплатна заявка на тел.: 0800 14 100  или на електронен адрес: order@makmetal.eu (всеки работен ден от 9 до 17 часа и в събота от 9 до 16.30 часа). Събирането и транспортирането се извършва на 20-то число на месеца.

Батерии – тяхното изхвърляне става в специални съдове, разположени във всички вериги магазини, както и в търговските обекти, където се продава техника.

Строителни отпадъци - заявка за транспортиране или ползване на контейнер „лодка“ се подава до ОП „Благоустрояване“, на тел.: 0899935011.

Депониране на отпадъци - ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, тел: 0885099619

 

Контролът по спазване принципите на разделното събиране се извършва от Общински инспекторат, като при констатиране на нарушения се налагат глоби.

 

 

Правила  за приемане и депониране на производствени отпадъци