Малчугани от детските градини ще се включат в „Общински фестивал на толерантността“, който ще се проведе на 10 и 11 юни 2019 г. от 17:30 ч. в зала „Възраждане“.

Децата ще представят наученото и таланта си в областта на театъра и танците. През учебната 2018/2019 г. артисти и хореографи обучаваха групите за допълнителни занимания по сценични изкуства.

В първия фестивален ден под мотото „Първи стъпки в театъра“ бъдещите първокласници ще влязат в ролята на актьори, за да отправят послания за приятелство и уважение. През втория ден чрез темата „Да танцуваме заедно“ ще покажат различни танци и културни традиции.

Точно преди година се състоя първото издание на фестивала, в който се изявиха близо 250 габровчета от детските градини. Заведенията са участници в проекта „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“. Той цели да подпомогне успешното включване в образователната система на деца от различни етноси в групите за предучилищна подготовка. Партньори са ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“.

През двата дни на сцената ще излязат деца от градините „Дъга“, „Първи юни“, „Ран Босилек“, „Мечо Пух“, „Мики Маус“, „Младост“, „Перуника“, „Радост“, „Слънце“, „Явор“, както и от базите в селата Яворец, Враниловци и Поповци. 

Фестивалът на толерантността е с вход свободен за всички – малки и големи, желаещи да го посетят. Очакваме Ви!

Покана – 10 юни 2019

Покана – 11 юни 2019

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Здравословно и безопасно лято 2019
7 юни 2019
Обявени са свободните места по учебни заведения за второ класиране на първокласниците
8 юни 2019