Община Габрово уведомява родителите на бъдещи първокласници, че на сайта за прием в първи клас https://priem.gabrovo.bg/ са обявени свободните места по учебни заведения за второ класиране. Съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2019/2020 година, системата ще бъде отворена на 8 юни 2019 г. в 13,00 часа и затворена на 12 юни 2019 г. в 23,59 часа.


За децата, които са класирани на първо класиране, но не са се записали, родителите трябва да анулират заявлението, с което са кандидатствали и да подадат ново, като отбележат желанията си спрямо обявените свободни места.


За децата, които не са класирани на първо класиране, родителите трябва да редактират заявлението, с което са кандидатствали, като отбележат желанията си спрямо обявените свободни места.